Error
 • Error loading Modules:Can't create/write to file '/var/lib/mysql/tmp/#sql_bd4_0.MYI' (Errcode: 30) SQL=SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params FROM jos_modules AS m LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm ON mm.moduleid = m.id WHERE m.published = 1 AND m.access <= 0 AND m.client_id = 0 AND ( mm.menuid = 8 OR mm.menuid = 0 ) ORDER BY position, ordering
 • Error loading Modules:Can't create/write to file '/var/lib/mysql/tmp/#sql_bd4_0.MYI' (Errcode: 30) SQL=SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params FROM jos_modules AS m LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm ON mm.moduleid = m.id WHERE m.published = 1 AND m.access <= 0 AND m.client_id = 0 AND ( mm.menuid = 8 OR mm.menuid = 0 ) ORDER BY position, ordering
 • Error loading Modules:Can't create/write to file '/var/lib/mysql/tmp/#sql_bd4_0.MYI' (Errcode: 30) SQL=SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params FROM jos_modules AS m LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm ON mm.moduleid = m.id WHERE m.published = 1 AND m.access <= 0 AND m.client_id = 0 AND ( mm.menuid = 8 OR mm.menuid = 0 ) ORDER BY position, ordering
 • Error loading Modules:Can't create/write to file '/var/lib/mysql/tmp/#sql_bd4_0.MYI' (Errcode: 30) SQL=SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params FROM jos_modules AS m LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm ON mm.moduleid = m.id WHERE m.published = 1 AND m.access <= 0 AND m.client_id = 0 AND ( mm.menuid = 8 OR mm.menuid = 0 ) ORDER BY position, ordering
 • Error loading Modules:Can't create/write to file '/var/lib/mysql/tmp/#sql_bd4_0.MYI' (Errcode: 30) SQL=SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params FROM jos_modules AS m LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm ON mm.moduleid = m.id WHERE m.published = 1 AND m.access <= 0 AND m.client_id = 0 AND ( mm.menuid = 8 OR mm.menuid = 0 ) ORDER BY position, ordering
 • Error loading Modules:Can't create/write to file '/var/lib/mysql/tmp/#sql_bd4_0.MYI' (Errcode: 30) SQL=SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params FROM jos_modules AS m LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm ON mm.moduleid = m.id WHERE m.published = 1 AND m.access <= 0 AND m.client_id = 0 AND ( mm.menuid = 8 OR mm.menuid = 0 ) ORDER BY position, ordering
 • Error loading Modules:Can't create/write to file '/var/lib/mysql/tmp/#sql_bd4_0.MYI' (Errcode: 30) SQL=SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params FROM jos_modules AS m LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm ON mm.moduleid = m.id WHERE m.published = 1 AND m.access <= 0 AND m.client_id = 0 AND ( mm.menuid = 8 OR mm.menuid = 0 ) ORDER BY position, ordering
 • Error loading Modules:Can't create/write to file '/var/lib/mysql/tmp/#sql_bd4_0.MYI' (Errcode: 30) SQL=SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params FROM jos_modules AS m LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm ON mm.moduleid = m.id WHERE m.published = 1 AND m.access <= 0 AND m.client_id = 0 AND ( mm.menuid = 8 OR mm.menuid = 0 ) ORDER BY position, ordering
 • Error loading Modules:Can't create/write to file '/var/lib/mysql/tmp/#sql_bd4_0.MYI' (Errcode: 30) SQL=SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params FROM jos_modules AS m LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm ON mm.moduleid = m.id WHERE m.published = 1 AND m.access <= 0 AND m.client_id = 0 AND ( mm.menuid = 8 OR mm.menuid = 0 ) ORDER BY position, ordering
 • Error loading Modules:Can't create/write to file '/var/lib/mysql/tmp/#sql_bd4_0.MYI' (Errcode: 30) SQL=SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params FROM jos_modules AS m LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm ON mm.moduleid = m.id WHERE m.published = 1 AND m.access <= 0 AND m.client_id = 0 AND ( mm.menuid = 8 OR mm.menuid = 0 ) ORDER BY position, ordering
 • Error loading Modules:Can't create/write to file '/var/lib/mysql/tmp/#sql_bd4_0.MYI' (Errcode: 30) SQL=SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params FROM jos_modules AS m LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm ON mm.moduleid = m.id WHERE m.published = 1 AND m.access <= 0 AND m.client_id = 0 AND ( mm.menuid = 8 OR mm.menuid = 0 ) ORDER BY position, ordering
 • Error loading Modules:Can't create/write to file '/var/lib/mysql/tmp/#sql_bd4_0.MYI' (Errcode: 30) SQL=SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params FROM jos_modules AS m LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm ON mm.moduleid = m.id WHERE m.published = 1 AND m.access <= 0 AND m.client_id = 0 AND ( mm.menuid = 8 OR mm.menuid = 0 ) ORDER BY position, ordering
 • Error loading Modules:Can't create/write to file '/var/lib/mysql/tmp/#sql_bd4_0.MYI' (Errcode: 30) SQL=SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params FROM jos_modules AS m LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm ON mm.moduleid = m.id WHERE m.published = 1 AND m.access <= 0 AND m.client_id = 0 AND ( mm.menuid = 8 OR mm.menuid = 0 ) ORDER BY position, ordering
 • Error loading Modules:Can't create/write to file '/var/lib/mysql/tmp/#sql_bd4_0.MYI' (Errcode: 30) SQL=SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params FROM jos_modules AS m LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm ON mm.moduleid = m.id WHERE m.published = 1 AND m.access <= 0 AND m.client_id = 0 AND ( mm.menuid = 8 OR mm.menuid = 0 ) ORDER BY position, ordering
 • Error loading Modules:Can't create/write to file '/var/lib/mysql/tmp/#sql_bd4_0.MYI' (Errcode: 30) SQL=SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params FROM jos_modules AS m LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm ON mm.moduleid = m.id WHERE m.published = 1 AND m.access <= 0 AND m.client_id = 0 AND ( mm.menuid = 8 OR mm.menuid = 0 ) ORDER BY position, ordering
 • Error loading Modules:Can't create/write to file '/var/lib/mysql/tmp/#sql_bd4_0.MYI' (Errcode: 30) SQL=SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params FROM jos_modules AS m LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm ON mm.moduleid = m.id WHERE m.published = 1 AND m.access <= 0 AND m.client_id = 0 AND ( mm.menuid = 8 OR mm.menuid = 0 ) ORDER BY position, ordering
 • Error loading Modules:Can't create/write to file '/var/lib/mysql/tmp/#sql_bd4_0.MYI' (Errcode: 30) SQL=SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params FROM jos_modules AS m LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm ON mm.moduleid = m.id WHERE m.published = 1 AND m.access <= 0 AND m.client_id = 0 AND ( mm.menuid = 8 OR mm.menuid = 0 ) ORDER BY position, ordering

DESIGNING AND DETAILING OF BUILDING SYSTEMS. MECHANICS IN CIVIL ENGINEERING

Localization of the places of stress-strain state changes of building structures based on the vibrodiagnostic measurement data

Vestnik MGSU 9/2014
 • Shakhraman'yan Andrey Mikhaylovich - SODIS LAB LLC Candidate of Technical Sciences, Director General, SODIS LAB LLC, 11-1 Bolotnikovskaya str., 117556, Moscow, Russian Federation; +7 (495) 545-48-40; This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

Pages 54-66

The method of localization of changes in the deflected mode is based on the analysis of time series of oscillations (displacement, velocity, acceleration) of building constructions and structures. The method is based on the hypothesis that any changes in the deflected mode of structures result in changes in the oscillation energy. In this case, once the information on the structure oscillation parameters in different points of the building is available, the changes in the oscillation energy will signify the changes in the deflected mode in the relevant points.

DOI: 10.22227/1997-0935.2014.9.54-66

References
 1. Senderov B.V. Avarii zhilykh zdaniy [Emergencies of Residence Buildings]. Moscow, Stroyizdat Publ., 1992, 216 p.
 2. Barkov Yu.V., Zakharov V.F., Opyleva S.N. Nekotorye sluchai povrezhdeniy i vosstanovleniya zdaniy [Some Cases of Damages and Reconstruction of Buildings]. Zhilishchnoe stroitel'stvo [Housing Construction]. 2000, no. 8, pp. 18—20.
 3. Senderov B.V., Barkov Yu.V. Povrezhdeniya zdaniy i mery po ikh predotvrashcheniyu [Damages of Buildings and Preventive Measures]. Moscow, Znanie Publ., 1986, 62 p.
 4. Eremin K.I., Makhutov N.A., Pavlova G.A., Shishkina N.A. Reestr avariy zdaniy i sooruzheniy 2001—2010 [Register of Emergencies of Buildings and Constructions in 2001—2010]. Moscow, RAASN Publ., 2011, 320 p.
 5. Shakhraman'yan A.M. Metodicheskie osnovy sozdaniya system monitoringa nesushchikh construktsiy unikal'nykh ob''ektov [Methodological Principles of the Development of Monitoring Systems of Load-bearing Structures in Unique Buildings]. Vestnik MGSU [Proceedings of Moscow State University of Civil Engineering]. 2011, no. 1, vol. 1, pp. 256—261.
 6. Grigor'ev Yu.P., Gur'ev V.V., Dmitriev A.N., Dorofeev V.M., Stepanov A.Yu. Patent 2292433 RF, MPK E04G23/00, G01M7/00. Sposob opredeleniya izmeneniy napryazhennodeformirovannogo sostoyaniya konstruktsiy zdaniya ili sooruzheniya slozhnoy prostranstvennoy formy; patentoobladatel' Moskovskiy nauchno-issledovatel'skiy i proektnyy institut tipologii, eksperimental'nogo proektirovaniya. 2005128100/03; zayavl. 09.09.2005; opubl. 27.01.2007. Byul. ¹ 3 [Russian Patent 2292433 RF, MPK E04G23/00, G01M7/00. The Method of Determining the Stress and Strain State Changes in the Structures of a Building or a Construction of a Complex Spatial Form; Patent Holder — Moscow Scientific Research and Design Institute of Typology, Experimental Design. 2005128100/03; applied 09.09.2005; publ. 27.01.2007. Bulletin no. 3]. 6 p.
 7. Grigor'ev Yu.P., Gur'ev V.V., Dmitriev A.N., Dorofeev V.M. Patent 2254426 RF, MPK E04G23/00, G01M7/00. Sposob opredeleniya izmeneniy napryazhenno-deformirovannogo sostoyaniya konstruktsiy zdaniya ili sooruzheniya; patentoobladatel' Moskovskiy nauchno-issledovatel'skiy i proektnyy institut tipologii, eksperimental'nogo proektirovaniya. ¹ 2004128916/03; zayavl. 04.10.2004; opubl. 20.06.2005. Byul. ¹ 17 [Russian Patent 2254426 RF, MPK E04G23/00, G01M7/00. The Method of Determining the Stress and Strain State Changes in the Structures of a Building or a Construction; Patent Holder — Moscow Scientific Research and Design Institute of Typology, Experimental Design. No. 2004128916/03; applied 04.10.2004; publ. 20.06.2005. Bulletin no. 17]. 6 p.
 8. Shablinskiy G.E. Naturnye dinamicheskie issledovaniya stroitelnykh konstruktsiy [Field Dynamic Surveys of Building Structures]. Monograph. Moscow, 2009, 214 p.
 9. Shakhraman'yan A.M. Analiz vozmozhnostey monitoring sostoyaniya vysotnykh zdaniy na osnove kontrolya sobstvennykh chastot kolebaniy [Analysis of Monitoring Possibility of High-rise Buildings’ State on the Basis of Natural Frequencies Control]. Russkiy inzhener [Russian Engineer]. 2013, no. 1 (36), pp. 34—36.
 10. Shakhraman'yan A.M. Systemy monitoringa i prognoza tekhnicheskogo sostoyaniya zdaniy i sooruzheniy. Teoriya i praktika [Monitoring and Forecast Systems of Technical State of Buildings and Constructions. Theory and Practice]. Russkiy inzhener [Russian Engineer]. 2011, no. 1 (28), pp. 54—64.

Download

Results 1 - 1 of 1