ECONOMICS, MANAGEMENT AND ORGANIZATION OF CONSTRUCTION PROCESSES

Institutional model of the management system of innovativedevelopment in a construction complex with use of innovative engineering

Vestnik MGSU 7/2015
 • Alekseeva Tat’yana Romanovna - Moscow State University of Civil Engineering (National Research University) (MGSU) Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Department of Economy and Management in the Construction, Moscow State University of Civil Engineering (National Research University) (MGSU), 26 Yaroslavskoe shosse, Moscow, 129337, Russian Federation; This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

Pages 113-126

Today the national economy is facing the need of modernization. There is a problem of its transfer to an innovative way of development. The construction complex is one of the most important sectors of national economy. Now its innovative and technological rearmament is necessary. Creation and introduction of new technologies in a construction complex will allow improving the quality of construction production, its consumer characteristics, reliability and ecological safety. Also application of innovations in construction will provide energy efficiency of buildings and constructions. Application of institutional approach to the process of innovative development of a construction complex allows understanding better features of its functioning in modern conditions. In the article the institutional approach to innovative development of a construction complex is considered. The control system of innovative development of a construction complex with the use of innovative engineering from the point of view of institutional approach is considered. Its advantages are revealed and proved.

DOI: 10.22227/1997-0935.2015.7.113-126

References
 1. Asaul A.N. Problemy innovatsionnogo razvitiya otechestvennoy ekonomiki [Problems of Innovative Development of Domestic Economy]. Ekonomicheskoe vozrozhdenie Rossii [Economic Revival of Russia]. 2009, no. 4, pp. 3—6. (In Russian)
 2. Alekseeva T.R., Pastukhova Ya.Z. Innovatsionnyy potentsial stroitel’nogo kompleksa i ego struktura struktura [Innovative Potential of a Construction Complex and Its Structure]. Nauchnoe obozrenie [Scientific Review]. 2015, no. 8, pp. 270—274. (In Russian)
 3. Alekseeva T.R. Lizingovye tekhnologii v innovatsionnom razvitii stroitel’nogo kompleksa [Leasing Technologies in Innovative Development of Construction Complex]. Vestnik MGSU [Proceedings of Moscow State University of Civil Engineering]. 2014, no. 5, pp. 152—161. (In Russian)
 4. Dolzhenko Yu.A. Metodicheskie podkhody dlya otsenki urovnya innovatsionnosti investitsionno-stroitel’nykh proektov [Methodological Approaches to Assessing the Innovativeness Level of Investment and Construction Projects]. Vestnik MGSU [Proceedings of Moscow State University of Civil Engineering]. 2015, no. 2, pp. 178—186. (In Russian)
 5. Zagidullina G.M., Kleshcheva O.A. Razvitie innovatsionnoy infrastruktury investitsionno-stroitel’nogo kompleksa [Development of Innovative Infrastructure of an Investment and Construction Complex]. Izvestiya Kazanskogo gosudarstvennogo arkhitekturno-stroitel’nogo universiteta [News of Kazan State University of Architecture and Engineering]. 2011, no. 2 (16),pp. 271—277. (In Russian)
 6. Glaz’ev S.Yu. Mirivoy ekonomicheskiy krizis kak protsess zameshcheniya dominiruyushchikh tekhnologicheskikh ukladov [World Economic Crisis as a Process of Replacement of Dominating Technological Ways]. Sayt S.P. Kurdyumova [The site of S.P. Kurdyumov] Available at: http://spkurdyumov.ru/economy/mirovoj-ekonomicheskij-krizis/. Date of access: 12.03.2015. (In Russian)
 7. Syrtsova O.N. Lizing kak instrument modernizatsii ekonomiki Rossii [Leasing as a tool for modernization of Russian economy]. Lizing. Tekhnologii biznesa [Leasing. Technologies of Business]. 2012, no. 8, pp. 14—29. (In Russian)
 8. Lukmanova I.G. Metodicheskie osnovy transfera tekhnologiy v stroitel’noy otrasli [Methodological Bases for Technology in the Construction Industry]. Vestnik MGSU [Proceedings of Moscow State University of Civil Engineering]. 2012, no. 3, pp. 193—198. (In Russian)
 9. Sannikova T.D. K voprosu o transformatsii institutsional’noy sredy innovatsionnoy deyatel’nosti v regione [On the Question of Transformation of the Institutional Environment of Innovative Activity in the Region]. Innovatsionnyy Vestnik Region [Innovative Herald Region]. 2013, no. 2, pp. 67—71. (In Russian)
 10. Filosofova T.G. Effektivnost’ ispol’zovaniya lizinga v skhemakh modernizatsii [Leasing as an Efficient Tool in Modernization Schemes]. Lizing. Tekhnologii biznesa [Leasing. Technologies of Business]. 2011, no. 9, pp. 6—21. (In Russian)
 11. Krutchankova K.A., Bukhtiyarova T.I. Institutsional’naya sreda innovatsionnogo razvitiya ekonomiki regiona [Institutional Environment of Innovative Development of Regional Economy]. Fundamental’nye issledovaniya [Fundamental Research]. 2013, no. 6-6, pp. 1485—1492. (In Russian)
 12. Timofeeva T.V. Institutsional’naya infrastruktura ekonomiki: metodologicheskiy aspekt issledovaniya [Institutional Infrastructure of Economy: Methodological Aspect of Research]. Izvestiya Volgogradskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta [News of Volgograd State Technical University]. 2005, no. 5, pp. 10—15. (In Russian)
 13. Kharisova G.M. Razvitie innovatsionnoy infrastruktury respubliki Tatarstan [Development of Innovative Infrastructure of the Republic of Tatarstan]. Izvestiya Kazanskogo gosudarstvennogo arkhitekturno-stroitel’nogo universiteta [News of Kazan State University of Architecture and Engineering]. 2010, no. 2 (14), pp. 360—365. (In Russian)
 14. Kamenetskiy M.I., Yas’kova N.Yu. Krizis otechestvennoy modeli upravleniya stroitel’stvom i rynkom nedvizhimosti [Crisis of the Domestic Model of Management of Construction and Real Estate Market]. Ekonomika stroitel’stva [Economy of Construction]. 2009, no. 3 (576), pp. 3—13. (In Russian)
 15. Lipsey R.G., Carlaw K.I., Bekar C.T. Economic Transformations — General Purpose Technologies and Long-Term Economic Growth. Oxford University Press, 2005, 618 p.
 16. Davis L., North D. Institutional Change and American Economic Growth. Cambridge, 1971, 803 p.
 17. Kamenetskii M.I., Yaskova N.U. Administrative Resources as a Factor in Improving the Efficiency of the State Administration System. Studies on Russian Economic Development. 2015, vol. 26, no. 2, pp. 124—131. DOI: http://dx.doi.org/10.1134/S1075700715020057.
 18. Levy M.J. Modernization and the Structure of Societies. Princeton University Press, 1966, 735 p.
 19. Meier G.M. Leading Issues in Economic Development. 6th edition. New York, Oxford University Press, 1995, 86 p.
 20. Eisenstadt Sh.N. Breakdowns of Modernization the Dynamics of Modern Society. J.G. William ed. New York, Basic Books, 1964, pp. 434—448.

Download

Results 1 - 1 of 1