Error
 • Error loading Modules:Can't create/write to file '/var/lib/mysql/tmp/#sql_bd4_0.MYI' (Errcode: 30) SQL=SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params FROM jos_modules AS m LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm ON mm.moduleid = m.id WHERE m.published = 1 AND m.access <= 0 AND m.client_id = 0 AND ( mm.menuid = 8 OR mm.menuid = 0 ) ORDER BY position, ordering
 • Error loading Modules:Can't create/write to file '/var/lib/mysql/tmp/#sql_bd4_0.MYI' (Errcode: 30) SQL=SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params FROM jos_modules AS m LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm ON mm.moduleid = m.id WHERE m.published = 1 AND m.access <= 0 AND m.client_id = 0 AND ( mm.menuid = 8 OR mm.menuid = 0 ) ORDER BY position, ordering
 • Error loading Modules:Can't create/write to file '/var/lib/mysql/tmp/#sql_bd4_0.MYI' (Errcode: 30) SQL=SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params FROM jos_modules AS m LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm ON mm.moduleid = m.id WHERE m.published = 1 AND m.access <= 0 AND m.client_id = 0 AND ( mm.menuid = 8 OR mm.menuid = 0 ) ORDER BY position, ordering
 • Error loading Modules:Can't create/write to file '/var/lib/mysql/tmp/#sql_bd4_0.MYI' (Errcode: 30) SQL=SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params FROM jos_modules AS m LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm ON mm.moduleid = m.id WHERE m.published = 1 AND m.access <= 0 AND m.client_id = 0 AND ( mm.menuid = 8 OR mm.menuid = 0 ) ORDER BY position, ordering
 • Error loading Modules:Can't create/write to file '/var/lib/mysql/tmp/#sql_bd4_0.MYI' (Errcode: 30) SQL=SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params FROM jos_modules AS m LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm ON mm.moduleid = m.id WHERE m.published = 1 AND m.access <= 0 AND m.client_id = 0 AND ( mm.menuid = 8 OR mm.menuid = 0 ) ORDER BY position, ordering
 • Error loading Modules:Can't create/write to file '/var/lib/mysql/tmp/#sql_bd4_0.MYI' (Errcode: 30) SQL=SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params FROM jos_modules AS m LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm ON mm.moduleid = m.id WHERE m.published = 1 AND m.access <= 0 AND m.client_id = 0 AND ( mm.menuid = 8 OR mm.menuid = 0 ) ORDER BY position, ordering
 • Error loading Modules:Can't create/write to file '/var/lib/mysql/tmp/#sql_bd4_0.MYI' (Errcode: 30) SQL=SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params FROM jos_modules AS m LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm ON mm.moduleid = m.id WHERE m.published = 1 AND m.access <= 0 AND m.client_id = 0 AND ( mm.menuid = 8 OR mm.menuid = 0 ) ORDER BY position, ordering
 • Error loading Modules:Can't create/write to file '/var/lib/mysql/tmp/#sql_bd4_0.MYI' (Errcode: 30) SQL=SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params FROM jos_modules AS m LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm ON mm.moduleid = m.id WHERE m.published = 1 AND m.access <= 0 AND m.client_id = 0 AND ( mm.menuid = 8 OR mm.menuid = 0 ) ORDER BY position, ordering
 • Error loading Modules:Can't create/write to file '/var/lib/mysql/tmp/#sql_bd4_0.MYI' (Errcode: 30) SQL=SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params FROM jos_modules AS m LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm ON mm.moduleid = m.id WHERE m.published = 1 AND m.access <= 0 AND m.client_id = 0 AND ( mm.menuid = 8 OR mm.menuid = 0 ) ORDER BY position, ordering
 • Error loading Modules:Can't create/write to file '/var/lib/mysql/tmp/#sql_bd4_0.MYI' (Errcode: 30) SQL=SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params FROM jos_modules AS m LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm ON mm.moduleid = m.id WHERE m.published = 1 AND m.access <= 0 AND m.client_id = 0 AND ( mm.menuid = 8 OR mm.menuid = 0 ) ORDER BY position, ordering
 • Error loading Modules:Can't create/write to file '/var/lib/mysql/tmp/#sql_bd4_0.MYI' (Errcode: 30) SQL=SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params FROM jos_modules AS m LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm ON mm.moduleid = m.id WHERE m.published = 1 AND m.access <= 0 AND m.client_id = 0 AND ( mm.menuid = 8 OR mm.menuid = 0 ) ORDER BY position, ordering
 • Error loading Modules:Can't create/write to file '/var/lib/mysql/tmp/#sql_bd4_0.MYI' (Errcode: 30) SQL=SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params FROM jos_modules AS m LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm ON mm.moduleid = m.id WHERE m.published = 1 AND m.access <= 0 AND m.client_id = 0 AND ( mm.menuid = 8 OR mm.menuid = 0 ) ORDER BY position, ordering
 • Error loading Modules:Can't create/write to file '/var/lib/mysql/tmp/#sql_bd4_0.MYI' (Errcode: 30) SQL=SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params FROM jos_modules AS m LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm ON mm.moduleid = m.id WHERE m.published = 1 AND m.access <= 0 AND m.client_id = 0 AND ( mm.menuid = 8 OR mm.menuid = 0 ) ORDER BY position, ordering
 • Error loading Modules:Can't create/write to file '/var/lib/mysql/tmp/#sql_bd4_0.MYI' (Errcode: 30) SQL=SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params FROM jos_modules AS m LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm ON mm.moduleid = m.id WHERE m.published = 1 AND m.access <= 0 AND m.client_id = 0 AND ( mm.menuid = 8 OR mm.menuid = 0 ) ORDER BY position, ordering
 • Error loading Modules:Can't create/write to file '/var/lib/mysql/tmp/#sql_bd4_0.MYI' (Errcode: 30) SQL=SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params FROM jos_modules AS m LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm ON mm.moduleid = m.id WHERE m.published = 1 AND m.access <= 0 AND m.client_id = 0 AND ( mm.menuid = 8 OR mm.menuid = 0 ) ORDER BY position, ordering
 • Error loading Modules:Can't create/write to file '/var/lib/mysql/tmp/#sql_bd4_0.MYI' (Errcode: 30) SQL=SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params FROM jos_modules AS m LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm ON mm.moduleid = m.id WHERE m.published = 1 AND m.access <= 0 AND m.client_id = 0 AND ( mm.menuid = 8 OR mm.menuid = 0 ) ORDER BY position, ordering
 • Error loading Modules:Can't create/write to file '/var/lib/mysql/tmp/#sql_bd4_0.MYI' (Errcode: 30) SQL=SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params FROM jos_modules AS m LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm ON mm.moduleid = m.id WHERE m.published = 1 AND m.access <= 0 AND m.client_id = 0 AND ( mm.menuid = 8 OR mm.menuid = 0 ) ORDER BY position, ordering

DESIGNING AND DETAILING OF BUILDING SYSTEMS. MECHANICS IN CIVIL ENGINEERING

Localization of the places of stress-strain state changes of building structures based on the vibrodiagnostic measurement data

Vestnik MGSU 9/2014
 • Shakhraman'yan Andrey Mikhaylovich - SODIS LAB LLC Candidate of Technical Sciences, Director General, SODIS LAB LLC, 11-1 Bolotnikovskaya str., 117556, Moscow, Russian Federation; +7 (495) 545-48-40; This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

Pages 54-66

The method of localization of changes in the deflected mode is based on the analysis of time series of oscillations (displacement, velocity, acceleration) of building constructions and structures. The method is based on the hypothesis that any changes in the deflected mode of structures result in changes in the oscillation energy. In this case, once the information on the structure oscillation parameters in different points of the building is available, the changes in the oscillation energy will signify the changes in the deflected mode in the relevant points.

DOI: 10.22227/1997-0935.2014.9.54-66

References
 1. Senderov B.V. Avarii zhilykh zdaniy [Emergencies of Residence Buildings]. Moscow, Stroyizdat Publ., 1992, 216 p.
 2. Barkov Yu.V., Zakharov V.F., Opyleva S.N. Nekotorye sluchai povrezhdeniy i vosstanovleniya zdaniy [Some Cases of Damages and Reconstruction of Buildings]. Zhilishchnoe stroitel'stvo [Housing Construction]. 2000, no. 8, pp. 18—20.
 3. Senderov B.V., Barkov Yu.V. Povrezhdeniya zdaniy i mery po ikh predotvrashcheniyu [Damages of Buildings and Preventive Measures]. Moscow, Znanie Publ., 1986, 62 p.
 4. Eremin K.I., Makhutov N.A., Pavlova G.A., Shishkina N.A. Reestr avariy zdaniy i sooruzheniy 2001—2010 [Register of Emergencies of Buildings and Constructions in 2001—2010]. Moscow, RAASN Publ., 2011, 320 p.
 5. Shakhraman'yan A.M. Metodicheskie osnovy sozdaniya system monitoringa nesushchikh construktsiy unikal'nykh ob''ektov [Methodological Principles of the Development of Monitoring Systems of Load-bearing Structures in Unique Buildings]. Vestnik MGSU [Proceedings of Moscow State University of Civil Engineering]. 2011, no. 1, vol. 1, pp. 256—261.
 6. Grigor'ev Yu.P., Gur'ev V.V., Dmitriev A.N., Dorofeev V.M., Stepanov A.Yu. Patent 2292433 RF, MPK E04G23/00, G01M7/00. Sposob opredeleniya izmeneniy napryazhennodeformirovannogo sostoyaniya konstruktsiy zdaniya ili sooruzheniya slozhnoy prostranstvennoy formy; patentoobladatel' Moskovskiy nauchno-issledovatel'skiy i proektnyy institut tipologii, eksperimental'nogo proektirovaniya. 2005128100/03; zayavl. 09.09.2005; opubl. 27.01.2007. Byul. ¹ 3 [Russian Patent 2292433 RF, MPK E04G23/00, G01M7/00. The Method of Determining the Stress and Strain State Changes in the Structures of a Building or a Construction of a Complex Spatial Form; Patent Holder — Moscow Scientific Research and Design Institute of Typology, Experimental Design. 2005128100/03; applied 09.09.2005; publ. 27.01.2007. Bulletin no. 3]. 6 p.
 7. Grigor'ev Yu.P., Gur'ev V.V., Dmitriev A.N., Dorofeev V.M. Patent 2254426 RF, MPK E04G23/00, G01M7/00. Sposob opredeleniya izmeneniy napryazhenno-deformirovannogo sostoyaniya konstruktsiy zdaniya ili sooruzheniya; patentoobladatel' Moskovskiy nauchno-issledovatel'skiy i proektnyy institut tipologii, eksperimental'nogo proektirovaniya. ¹ 2004128916/03; zayavl. 04.10.2004; opubl. 20.06.2005. Byul. ¹ 17 [Russian Patent 2254426 RF, MPK E04G23/00, G01M7/00. The Method of Determining the Stress and Strain State Changes in the Structures of a Building or a Construction; Patent Holder — Moscow Scientific Research and Design Institute of Typology, Experimental Design. No. 2004128916/03; applied 04.10.2004; publ. 20.06.2005. Bulletin no. 17]. 6 p.
 8. Shablinskiy G.E. Naturnye dinamicheskie issledovaniya stroitelnykh konstruktsiy [Field Dynamic Surveys of Building Structures]. Monograph. Moscow, 2009, 214 p.
 9. Shakhraman'yan A.M. Analiz vozmozhnostey monitoring sostoyaniya vysotnykh zdaniy na osnove kontrolya sobstvennykh chastot kolebaniy [Analysis of Monitoring Possibility of High-rise Buildings’ State on the Basis of Natural Frequencies Control]. Russkiy inzhener [Russian Engineer]. 2013, no. 1 (36), pp. 34—36.
 10. Shakhraman'yan A.M. Systemy monitoringa i prognoza tekhnicheskogo sostoyaniya zdaniy i sooruzheniy. Teoriya i praktika [Monitoring and Forecast Systems of Technical State of Buildings and Constructions. Theory and Practice]. Russkiy inzhener [Russian Engineer]. 2011, no. 1 (28), pp. 54—64.

Download

Experience of using automated monitoring systems of the strain state of bearing structures on the olympic objects sochi-2014

Vestnik MGSU 12/2015
 • Shakhraman’yan Andrey Mikhaylovich - Research and Production Association of Modern Diagnostic Systems (NPO SODIS) candidate of technical sciences, Director General, Research and Production Association of Modern Diagnostic Systems (NPO SODIS), innovative center «Skolkovo», 4-2 Lugovaya str., 143026, Moscow, Russian Federation.
 • Kolotovichev Yuriy Aleksandrovich - Research and Production Association of Modern Diagnostic Systems (NPO SODIS) candidate of technical sciences, Deputy chief designer, Research and Production Association of Modern Diagnostic Systems (NPO SODIS), innovative center «Skolkovo», 4-2 Lugovaya str., 143026, Moscow, Russian Federation.

Pages 92-105

Various defects, which occur because of the influence of different environmental factors become the reason for the emergencies of building structures. Monitoring of certain parameters of bearing structures in the process of their erection and beginning of operation will help detecting negative processes which may endanger mechanical safety of buildings. The authors offer the operating results of automated monitoring system of the bearing structures state of the ice arena “Shayba” in the Olympic park in Sochi during the earthquake which happened on December 23th, 2012. The arena was equipped with a dynamic monitoring system, which helped estimating the influence of a seismic occurrence on the building constructions, to make prompt conclusions on absence of damages of the bearing structures, get important data on the dynamic response of the structure.

DOI: 10.22227/1997-0935.2015.12.92-105

References
 1. Senderov B.V. Avarii zhilykh zdaniy [Emergencies of Residential Buildings]. Moscow, Stroyizdat Publ., 1992, 216 p. (In Russian)
 2. Eremin K.I., Makhutov N.A., Pavlova G.A., Shishkina N.A. Reestr avariy zdaniy i sooruzheniy 2001—2010 godov [Register of the Emergencies of Buildings and Structures in 2001—2010]. Moscow, 2011, 320 p. (In Russian)
 3. Senderov B.V., Barkov Yu.V., Zakharov V.A. Analiz povrezhdeniy krupnopanel’nykh zdaniy [Analysis of Damages of Large Panel Buildings]. Sbornik nauchnykh trudov [Collection of Scientific Works]. Moscow, 1986, 230 p. (In Russian)
 4. Senderov B.V., Dronov Yu.P. Naturnye issledovaniya prochnosti krupnopanel’nykh zdaniy [Field surveys of the stability of large panel buildings]. Bukharest, Rumania, INCHERK Publ., 1986. (In Russian)
 5. Shakhraman’yan A.M. Metodicheskie osnovy sozdaniya system monitoringa nesushchikh construktsiy unikal’nykh ob’’ektov [Methodological principles of the development of monitoring systems of load-bearing structures in unique buildings]. Vestnik MGSU [Proceedings of Moscow State University of Civil Engineering]. 2011, no. 1, pp. 256—262. (In Russian)
 6. Shakhramanyan A., Kukartz J., Kolotovichev Y.A. Modern Structural Monitoring Systems for High-Rise and Unique Buildings. 2nd Joint International Symposium on Deformation Monitoring (JISDM). Nottingham, UK, 2013.
 7. Sluzhba srochnykh doneseniy [Emergency Message Service]. Geofizicheskaya sluzhba RAN [Geophysical Service of the Russian Academy of Sciences]. Available at: http://www.ceme.gsras.ru/ceme/. Date of access: 15.10.2015. (In Russian)
 8. Mkrtychev O.V., Dzhinchvelashvili G.A. Problemy ucheta nelineynostey v teorii seysmostoykosti (gipotezy i zabluzhdeniya) [Problems of Accounting for Nonlinearities in the Theory of Seismic Resistance (Hypotheses and Mistakes)]. 2nd edition. Moscow, MGSU Publ., 2014, pp. 88—89. (In Russian)
 9. Batel M. Operational Modal Analysis — Another Way of Doing Modal Testing. Sound and Vibration. August 2002, pp. 22—27.
 10. Siebel T., Friedman A., Koch M., Mayer D. Assessment of Mode Shape-Based Damage Detection Methods under Real Operational Conditions. 6th European Workshop on Structural Health Monitoring. Dresden, Germany, 2012.
 11. Sohn H., Farrar C.R., Hemez F.M., Shunk D.D., Stinemates D.W., Nadler B.R., Czamecki J.J. A Review of Structural Health Monitoring Literature: 1996—2001. Los Alamos, NM, USA, Los-Alamos National Laboratory, Report LA-13976-MS, 2004.
 12. Rainieri C., Fabbrocino G. Operational Modal Analysis of Civil Engineering Structures. 1st edition. New York, Springer-Verlag Publ., 2014, 322 p. DOI: http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4939-0767-0.
 13. Patrikeev A.V. Sistema dinamicheskogo monitoringa inzhenernogo sooruzheniya kak klyuchevoy element ego tekhnicheskoy bezopasnosti [Dynamic Monitoring of Engineering Structures as a Key Element of its Technical Security]. Vestnik MGSU [Proceedings of Moscow State University of Civil Engineering]. 2014, no. 3, pp. 133—140. (In Russian)
 14. Zavalishin S.I., Shablinskiy G.E., Zubkov D.A., Rumyantsev A.A. Dinamicheskiy monitoring zdaniy i sooruzheniy dlya kontrolya ikh seysmostoykosti [Dynamic Monitoring of Buildings and Structures to Control their Seismic Resistance]. Predotvrashchenie avariy zdaniy i sooruzheniy [Preventing Emergencies of Buildings and Structures]. September 2009. Available at: http://pamag.ru/src/pressa/126.pdf. (In Russian)
 15. Belostotskiy A.M., Kalichava D.K., Nagibovich A.I., Petryashev N.O., Petryashev S.O. Adaptiruemye konechnoelementnye modeli v osnove dinamicheskogo monitoringa nesushchikh konstruktsiy vysotnykh zdaniy. Chast’ 2. Verifikatsiya metodiki na stendovykh modelyakh [Adaptable Finite Element Models on the Basis of Dynamic Monitoring of Bearing Structures of High-rise Buildings]. International Journal for Computational Civil and Structural Engineering. 2012, vol. 8, no. 4, pp. 28—42. (In Russian)
 16. Savin S.N., Demishin S.V., Sitnikov I.V. Monitoring unikal’nykh ob”ektov s ispol’zovaniem dinamicheskikh parametrov po GOST R 53778-2010 [Monitoring of Unique Objects Using Dynamoc Parametres According to State Standard GOST R 53778-2010]. Inzhenerno-stroitel’nyy zhurnal [Engineering and Construction Journal]. 2011, no. 7, pp. 33—39.(In Russian)
 17. Shakhraman’yan A.M. Analiz vozmozhnostey monitoring sostoyaniya vysotnykh zdaniy na osnove kontrolya sobstvennykh chastot kolebaniy [Analysis of monitoring Possibility of high-rise buildings’ state on the basis of natural frequencies control]. Russkiy inzhener [Russian Engineer]. 2013, no. 1 (36), pp. 34—35. (In Russian)
 18. Korepanov V.V., Tsvetkov R.V. Sezonnye izmeneniya sobstvennykh chastot kolebaniy zdaniy na svaynom fundamente [Seasonal Changes of Natural Vibrations of Buildings on Pile Foundation]. Vestnik Permskogo natsional’nogo issledovatel’skogo politekhnicheskogo universiteta. Mekhanika [PNRPU Mechanics Bulletin]. 2014, no. 2, pp. 153—167. (In Russian)
 19. Minh-Nghi T., Lardies J., Marc B. Natural Frequencies and Modal Damping Ratios Identification of Civil Structures from Ambient Vibration Data. Shock and Vibration. 2006, no. 13, pp. 429—444. DOI: http://dx.doi.org/10.1155/2006/625927
 20. Cruciat R., Ghindea C. Experimental Determination of Dynamic Characteristics of Structures. Mathematical Modelling in Civil Engineering. 2012, no. 4, pp. 51—59.
 21. Dmitriev S.N., Khamidullin R.K. Korrektsiya matritsy dempfirovaniya s ispol’zovaniem eksperimental’nykh znacheniy koeffitsientov modal’nogo dempfirovaniya [Correction of Damping Matrix Using Experimental Values of Modal Damping Coefficients]. Inzhenernyy zhurnal: nauka i innovatsii [Engineering Journal: Science and Innovations]. 2013, no. 3 (15). Available at: http://engjournal.ru/articles/619/619.pdf. (In Russian)
 22. Shakhraman’yan A.M. Systemy monitoringa i prognoza tekhnicheskogo sostoyaniya zdaniy i sooruzheniy. Teoriya i praktika [Monitoring and forecast systems of technical state of buildings and constructions. Theory and practice]. Russkiy inzhener [Russian Engineer]. 2011, no. 1 (28), pp. 54—64. (In Russian)
 23. Kapustyan N.K., Klimov A.N., Antonovskaya G.N. Vysotnye zdaniya: opyt monitoringa i puti ego ispol’zovaniya pri proektirovanii [High-rise Buildings: Monitoring Experience and Ways of its Use in Design]. Vysotnoe stroitel’stvo [High-rise Construction]. 2013, no. 11, pp. 6—12. (In Russian)
 24. Kapustyan N.K., Tarakanovskiy V.K., Voznyuk A.B., Klimov A.N. Deystvuyushchaya sistema monitoringa vysotnogo zhilogo zdaniya v Moskve [Effective Monitoring System of a High-Rise Residential Building in Moscow]. Predotvrashchenie avariy zdaniy i sooruzheniy [Preventing Emergencies оf Buildings and Structures]. August 2010. Available at: http://pamag.ru/src/pressa/028.pdf. (In Russian)
 25. Klimov A.N. Prognoz razvitiya napryazhenno-deformirovannogo sostoyaniya konstruktsiy vysotnogo zdaniya na osnovanii dannykh sistemy monitoringa [Development Forecast of Stress-Strain State of Structures of a High-Rise Building on the Basis of Monitoring Systems]. Zhilishchnoe stroitel’stvo [Housing Constructuin]. 2013, no. 11, pp. 13—16. (In Russian)

Download

Results 1 - 2 of 2