Error
 • Error loading Modules:Can't create/write to file '/var/lib/mysql/tmp/#sql_bd4_0.MYI' (Errcode: 30) SQL=SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params FROM jos_modules AS m LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm ON mm.moduleid = m.id WHERE m.published = 1 AND m.access <= 0 AND m.client_id = 0 AND ( mm.menuid = 8 OR mm.menuid = 0 ) ORDER BY position, ordering
 • Error loading Modules:Can't create/write to file '/var/lib/mysql/tmp/#sql_bd4_0.MYI' (Errcode: 30) SQL=SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params FROM jos_modules AS m LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm ON mm.moduleid = m.id WHERE m.published = 1 AND m.access <= 0 AND m.client_id = 0 AND ( mm.menuid = 8 OR mm.menuid = 0 ) ORDER BY position, ordering
 • Error loading Modules:Can't create/write to file '/var/lib/mysql/tmp/#sql_bd4_0.MYI' (Errcode: 30) SQL=SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params FROM jos_modules AS m LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm ON mm.moduleid = m.id WHERE m.published = 1 AND m.access <= 0 AND m.client_id = 0 AND ( mm.menuid = 8 OR mm.menuid = 0 ) ORDER BY position, ordering
 • Error loading Modules:Can't create/write to file '/var/lib/mysql/tmp/#sql_bd4_0.MYI' (Errcode: 30) SQL=SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params FROM jos_modules AS m LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm ON mm.moduleid = m.id WHERE m.published = 1 AND m.access <= 0 AND m.client_id = 0 AND ( mm.menuid = 8 OR mm.menuid = 0 ) ORDER BY position, ordering
 • Error loading Modules:Can't create/write to file '/var/lib/mysql/tmp/#sql_bd4_0.MYI' (Errcode: 30) SQL=SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params FROM jos_modules AS m LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm ON mm.moduleid = m.id WHERE m.published = 1 AND m.access <= 0 AND m.client_id = 0 AND ( mm.menuid = 8 OR mm.menuid = 0 ) ORDER BY position, ordering
 • Error loading Modules:Can't create/write to file '/var/lib/mysql/tmp/#sql_bd4_0.MYI' (Errcode: 30) SQL=SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params FROM jos_modules AS m LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm ON mm.moduleid = m.id WHERE m.published = 1 AND m.access <= 0 AND m.client_id = 0 AND ( mm.menuid = 8 OR mm.menuid = 0 ) ORDER BY position, ordering
 • Error loading Modules:Can't create/write to file '/var/lib/mysql/tmp/#sql_bd4_0.MYI' (Errcode: 30) SQL=SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params FROM jos_modules AS m LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm ON mm.moduleid = m.id WHERE m.published = 1 AND m.access <= 0 AND m.client_id = 0 AND ( mm.menuid = 8 OR mm.menuid = 0 ) ORDER BY position, ordering
 • Error loading Modules:Can't create/write to file '/var/lib/mysql/tmp/#sql_bd4_0.MYI' (Errcode: 30) SQL=SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params FROM jos_modules AS m LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm ON mm.moduleid = m.id WHERE m.published = 1 AND m.access <= 0 AND m.client_id = 0 AND ( mm.menuid = 8 OR mm.menuid = 0 ) ORDER BY position, ordering
 • Error loading Modules:Can't create/write to file '/var/lib/mysql/tmp/#sql_bd4_0.MYI' (Errcode: 30) SQL=SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params FROM jos_modules AS m LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm ON mm.moduleid = m.id WHERE m.published = 1 AND m.access <= 0 AND m.client_id = 0 AND ( mm.menuid = 8 OR mm.menuid = 0 ) ORDER BY position, ordering
 • Error loading Modules:Can't create/write to file '/var/lib/mysql/tmp/#sql_bd4_0.MYI' (Errcode: 30) SQL=SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params FROM jos_modules AS m LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm ON mm.moduleid = m.id WHERE m.published = 1 AND m.access <= 0 AND m.client_id = 0 AND ( mm.menuid = 8 OR mm.menuid = 0 ) ORDER BY position, ordering
 • Error loading Modules:Can't create/write to file '/var/lib/mysql/tmp/#sql_bd4_0.MYI' (Errcode: 30) SQL=SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params FROM jos_modules AS m LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm ON mm.moduleid = m.id WHERE m.published = 1 AND m.access <= 0 AND m.client_id = 0 AND ( mm.menuid = 8 OR mm.menuid = 0 ) ORDER BY position, ordering
 • Error loading Modules:Can't create/write to file '/var/lib/mysql/tmp/#sql_bd4_0.MYI' (Errcode: 30) SQL=SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params FROM jos_modules AS m LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm ON mm.moduleid = m.id WHERE m.published = 1 AND m.access <= 0 AND m.client_id = 0 AND ( mm.menuid = 8 OR mm.menuid = 0 ) ORDER BY position, ordering
 • Error loading Modules:Can't create/write to file '/var/lib/mysql/tmp/#sql_bd4_0.MYI' (Errcode: 30) SQL=SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params FROM jos_modules AS m LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm ON mm.moduleid = m.id WHERE m.published = 1 AND m.access <= 0 AND m.client_id = 0 AND ( mm.menuid = 8 OR mm.menuid = 0 ) ORDER BY position, ordering
 • Error loading Modules:Can't create/write to file '/var/lib/mysql/tmp/#sql_bd4_0.MYI' (Errcode: 30) SQL=SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params FROM jos_modules AS m LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm ON mm.moduleid = m.id WHERE m.published = 1 AND m.access <= 0 AND m.client_id = 0 AND ( mm.menuid = 8 OR mm.menuid = 0 ) ORDER BY position, ordering
 • Error loading Modules:Can't create/write to file '/var/lib/mysql/tmp/#sql_bd4_0.MYI' (Errcode: 30) SQL=SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params FROM jos_modules AS m LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm ON mm.moduleid = m.id WHERE m.published = 1 AND m.access <= 0 AND m.client_id = 0 AND ( mm.menuid = 8 OR mm.menuid = 0 ) ORDER BY position, ordering
 • Error loading Modules:Can't create/write to file '/var/lib/mysql/tmp/#sql_bd4_0.MYI' (Errcode: 30) SQL=SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params FROM jos_modules AS m LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm ON mm.moduleid = m.id WHERE m.published = 1 AND m.access <= 0 AND m.client_id = 0 AND ( mm.menuid = 8 OR mm.menuid = 0 ) ORDER BY position, ordering
 • Error loading Modules:Can't create/write to file '/var/lib/mysql/tmp/#sql_bd4_0.MYI' (Errcode: 30) SQL=SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params FROM jos_modules AS m LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm ON mm.moduleid = m.id WHERE m.published = 1 AND m.access <= 0 AND m.client_id = 0 AND ( mm.menuid = 8 OR mm.menuid = 0 ) ORDER BY position, ordering

DESIGNING AND DETAILING OF BUILDING SYSTEMS. MECHANICS IN CIVIL ENGINEERING

Localization of the places of stress-strain state changes of building structures based on the vibrodiagnostic measurement data

Vestnik MGSU 9/2014
 • Shakhraman'yan Andrey Mikhaylovich - SODIS LAB LLC Candidate of Technical Sciences, Director General, SODIS LAB LLC, 11-1 Bolotnikovskaya str., 117556, Moscow, Russian Federation; +7 (495) 545-48-40; This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

Pages 54-66

The method of localization of changes in the deflected mode is based on the analysis of time series of oscillations (displacement, velocity, acceleration) of building constructions and structures. The method is based on the hypothesis that any changes in the deflected mode of structures result in changes in the oscillation energy. In this case, once the information on the structure oscillation parameters in different points of the building is available, the changes in the oscillation energy will signify the changes in the deflected mode in the relevant points.

DOI: 10.22227/1997-0935.2014.9.54-66

References
 1. Senderov B.V. Avarii zhilykh zdaniy [Emergencies of Residence Buildings]. Moscow, Stroyizdat Publ., 1992, 216 p.
 2. Barkov Yu.V., Zakharov V.F., Opyleva S.N. Nekotorye sluchai povrezhdeniy i vosstanovleniya zdaniy [Some Cases of Damages and Reconstruction of Buildings]. Zhilishchnoe stroitel'stvo [Housing Construction]. 2000, no. 8, pp. 18—20.
 3. Senderov B.V., Barkov Yu.V. Povrezhdeniya zdaniy i mery po ikh predotvrashcheniyu [Damages of Buildings and Preventive Measures]. Moscow, Znanie Publ., 1986, 62 p.
 4. Eremin K.I., Makhutov N.A., Pavlova G.A., Shishkina N.A. Reestr avariy zdaniy i sooruzheniy 2001—2010 [Register of Emergencies of Buildings and Constructions in 2001—2010]. Moscow, RAASN Publ., 2011, 320 p.
 5. Shakhraman'yan A.M. Metodicheskie osnovy sozdaniya system monitoringa nesushchikh construktsiy unikal'nykh ob''ektov [Methodological Principles of the Development of Monitoring Systems of Load-bearing Structures in Unique Buildings]. Vestnik MGSU [Proceedings of Moscow State University of Civil Engineering]. 2011, no. 1, vol. 1, pp. 256—261.
 6. Grigor'ev Yu.P., Gur'ev V.V., Dmitriev A.N., Dorofeev V.M., Stepanov A.Yu. Patent 2292433 RF, MPK E04G23/00, G01M7/00. Sposob opredeleniya izmeneniy napryazhennodeformirovannogo sostoyaniya konstruktsiy zdaniya ili sooruzheniya slozhnoy prostranstvennoy formy; patentoobladatel' Moskovskiy nauchno-issledovatel'skiy i proektnyy institut tipologii, eksperimental'nogo proektirovaniya. 2005128100/03; zayavl. 09.09.2005; opubl. 27.01.2007. Byul. ¹ 3 [Russian Patent 2292433 RF, MPK E04G23/00, G01M7/00. The Method of Determining the Stress and Strain State Changes in the Structures of a Building or a Construction of a Complex Spatial Form; Patent Holder — Moscow Scientific Research and Design Institute of Typology, Experimental Design. 2005128100/03; applied 09.09.2005; publ. 27.01.2007. Bulletin no. 3]. 6 p.
 7. Grigor'ev Yu.P., Gur'ev V.V., Dmitriev A.N., Dorofeev V.M. Patent 2254426 RF, MPK E04G23/00, G01M7/00. Sposob opredeleniya izmeneniy napryazhenno-deformirovannogo sostoyaniya konstruktsiy zdaniya ili sooruzheniya; patentoobladatel' Moskovskiy nauchno-issledovatel'skiy i proektnyy institut tipologii, eksperimental'nogo proektirovaniya. ¹ 2004128916/03; zayavl. 04.10.2004; opubl. 20.06.2005. Byul. ¹ 17 [Russian Patent 2254426 RF, MPK E04G23/00, G01M7/00. The Method of Determining the Stress and Strain State Changes in the Structures of a Building or a Construction; Patent Holder — Moscow Scientific Research and Design Institute of Typology, Experimental Design. No. 2004128916/03; applied 04.10.2004; publ. 20.06.2005. Bulletin no. 17]. 6 p.
 8. Shablinskiy G.E. Naturnye dinamicheskie issledovaniya stroitelnykh konstruktsiy [Field Dynamic Surveys of Building Structures]. Monograph. Moscow, 2009, 214 p.
 9. Shakhraman'yan A.M. Analiz vozmozhnostey monitoring sostoyaniya vysotnykh zdaniy na osnove kontrolya sobstvennykh chastot kolebaniy [Analysis of Monitoring Possibility of High-rise Buildings’ State on the Basis of Natural Frequencies Control]. Russkiy inzhener [Russian Engineer]. 2013, no. 1 (36), pp. 34—36.
 10. Shakhraman'yan A.M. Systemy monitoringa i prognoza tekhnicheskogo sostoyaniya zdaniy i sooruzheniy. Teoriya i praktika [Monitoring and Forecast Systems of Technical State of Buildings and Constructions. Theory and Practice]. Russkiy inzhener [Russian Engineer]. 2011, no. 1 (28), pp. 54—64.

Download

IDENTIFICATION OF MUTUAL INFLUENCE OF BENDING AND TORSIONAL STRAINS OF THE REINFORCED CONCRETE SPACE GRID FLOOR AS PART OF THE MONITORING OF ITS ERECTION

Vestnik MGSU 7/2012
 • Plotnikov Alexey Nikolaevich - Chuvash State University named after I.N. Ulyanov (ChuvSU) Associate Professor of Building Structures, +7 (8352) 62 45 96, Chuvash State University named after I.N. Ulyanov (ChuvSU), 15 Moskovskiy Prospekt, Cheboksary, 428015, Russian Federation; This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

Pages 82 - 89

The author presents the results of measurements of total deformations of the space-grid floor in relation to the torsional strain of beams and the rigidity of beams in bending and torsion while monitoring the erection of the floor of a building.
Any space grid system is utterly sensitive to changes in relations between the rigidity of elements. No experimental data covering space grid floors or any method of analysis of their stress-strain state are available.
The author performed the assessment of interrelations between the rigidity of some beams in the two directions by means of a full-scale loading test (monitoring) of the monolithic space grid floor, beam size 8.0 × 9.2 m. The purpose of the assessment was to confirm the bearing capacity and the design patterns based on deflections and stresses of elements to select the operational reinforcement value. Monolithic concrete was used to perform the load test.
As a result, the width of concrete ribs was found uneven. In the design of reinforced concrete space rib floors it is advisable to develop detailed models of structures through the employment of the finite element method due to the significant sensitivity of the system to distribution and redistribution of stresses.
Large spans of monolithic space rib floors require the monitoring of the stress-strain state and computer simulations to adjust the design pattern on the basis of the monitoring results.

DOI: 10.22227/1997-0935.2012.7.82 - 89

References
 1. Cao M., Ren Q., Qiao P. Nondestructive Assessment of Reinforced Concrete Structures Based on Fractal Damage Characteristic Factor», Journal of Engineering Mechanics, vol. 132, no. 9, pp. 924—931.
 2. Plotnikov A.N. Raspredelenie i pereraspredelenie usiliy v opertykh po konturu zhelezobetonnykh setchato-rebristykh sostavnykh perekrytiyakh [Distribution and Redistribution of Forces in Reinforced Concrete Space Grid Layered Floors Supported on Four Sides]. Proceedings of the All-Russian Conference of Young Scientists «Building Structures — 2000». State University of Civil Engineering, 2000.
 3. Plotnikov A.N. Izmenenie napryazhenno-deformirovannogo sostoyaniya zhelezobetonnoy perekrestno-rebristoy sistemy v protsesse ee vklyucheniya v sostav sloistogo perekrytiya vysotoy 2,1 m [The Change of the Stress-strain State of the Reinforced Concrete Space Rib System in the Course of Its Incorporation into the Layered Floor, Height 2.1 m]. Industrial and Civil Engineering in the Modern World. Collections of research projects of the Institute of Construction and Architecture. Moscow State University of Civil Engineering, 2011.
 4. Plotnikov A.N. Modelirovanie metodom konechnykh elementov (MKE) zhelezobetona pri kruchenii s izgibom [Simulation of Reinforced Concrete in the event of Torsion with Bending by the Method of Finite Elements (FEM)]. International Journal for Computational Civil and Structural Engineering. Vol. 6, no. 1 and 2, 2010. Moscow State University of Civil Engineering, pp.177-178. Available at: URL:http://www.mgsu.ru/images/stories/ nash_universitet/ Vestnik/IJCCSE _v6_i12_2010.pdf/ Date of Access: 22.11.2011.
 5. Aivazov R.L., Plotnikov A.N. Modelirovanie napryazhennogo sostoyaniya perekrestnykh elementov s razlichnym sootnosheniem zhestkostey na izgib metodom konechnykh elementov [Simulation of the Stress State of Cross Elements with Different Ratios of Bending Rigidity by the Finite Element Method]. New in Architecture, and Reconstruction of Structures: Proceedings of the Sixth All-Russian Conference NASKR - 2005. Chuvash State University, Cheboksary, 2005.
 6. Plotnikov A.N., Ezhov A.V., Sabanov A.I. Obsledovanie zhelezobetonnykh perekrytiy, obrazovannykh perekrestnymi rebrami s tsel’yu otsenki ikh napryazhenno-deformirovannogo sostoyaniya [Examination of Reinforced Floors Formed by Cross Ribs in order to Assess Their Stress-Strain State]. Prevention of Accidents of Buildings and Structures — 2011. Moscow. 2011. Available at: http://pamag.ru/pressa/deformat-status/ Date of Access: 21/11/2011.
 7. Bailey C.G., Toh W.S., Chan B.M., Simplified and Advanced Analysis of Membrane Action of Concrete Slabs. ACI JOURNAL, vol. 105, no. 1, 2008, pp. 30—40.
 8. SP 52-101—2003. Betonnye i zhelezobetonnye konstruktsii bez predvaritel’nogo napryazheniya armatury [Building Rules 52-101—2003. Concrete and Reinforced Concrete Structures without Prestressing of Reinforcement]. Moscow, 2004.
 9. Tekhnicheskiy kodeks ustanovivsheysya praktiki [Technical Code of Practice]. EN 1992-1-1:2004 Eurocode 2: Design of concrete structures — Part 1-1: General rules and rules for buildings. Ministry of Architecture and Construction of Belarus. Minsk, 2010.
 10. JSCE Guideline for Concrete no. 15. Standard Specifications for Concrete Structures — 2007. JSCE Concrete Committee. Design Publ., Japan, 2010.
 11. Aivazov R.L., Plotnikov A.N. Zhestkost’ zhelezobetonnykh perekrestnykh sistem na kruchenie i vliyanie ee izmeneniya na obshchee NDS [Rigidity of Reinforced Concrete Cross-Systems in Torsion and Its Effect on the Overall Change in the Stress-Strain State]. New in Architecture, and Reconstruction of Structures. Proceedings of the Sixth All-Russian Conference NASKR - 2007. Chuvash State University, Cheboksary, 2009.
 12. Plotnikov A.N., Ezhov A.V., Sabanov A.I. Pereraspredelenie usiliy v perekrestno-rebristom zhelezobetonnom perekrytii pri ekspluatatsii [Redistribution of Forces within Reinforced Concrete Space Rib Floors in the Course of Operation]. Industrial and Civil Engineering in the Modern World. Collections of research projects of the Institute of Construction and Architecture. Moscow State University of Civil Engineering, 2011.

Download

Strength and stability analysis of load-bearing structures of a high-rise building with account for actual positions of reinforced concrete structural members

Vestnik MGSU 4/2015
 • Belostotskiy Aleksandr Mikhaylovich - Moscow State University of Civil Engineering (MGSU) Doctor of Technical Sciences, Professor, Moscow State University of Civil Engineering (MGSU), ; This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .
 • Akimov Pavel Alekseevich - Moscow State University of Civil Engineering (MGSU) Doctor of Technical Sciences, chair, Department of Computer Sciences and Applied Mathematics, Corresponding Member of Russian Academy of Architecture and Construction Sciences, chief research worker, Research and Educational Center of Computational Simulation of Unique Buildings, Structures and Complexes, Moscow State University of Civil Engineering (MGSU), 26 Yaroslavskoe shosse, Moscow, 129337, Russian Federation; +7 (499) 183-59-94, +7 (499) 929-50-17; This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .
 • Petryashev Nikolay Olegovich - Moscow State University of Civil Engineering (MGSU) engineer, Research and Educational Center of Computational Simulation of Unique Buildings, Structures and Complexes, Moscow State University of Civil Engineering (MGSU), 26 Yaroslavskoe shosse, Moscow, 129337, Russian Federation; +7 (499) 183-59-94, +7 (499) 929-50-17; This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .
 • Petryashev Sergey Olegovich - Moscow State University of Civil Engineering (MGSU) engineer, Research and Educational Center of Computational Simulation of Unique Buildings, Structures and Complexes, Moscow State University of Civil Engineering (MGSU), 26 Yaroslavskoe shosse, Moscow, 129337, Russian Federation; +7 (499) 183-59-94, +7 (499) 929-50-17; This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .
 • Negrozov Oleg Aleksandrovich - Moscow State University of Civil Engineering (MGSU) postgraduate student, Department of Computer Sciences and Applied Mathematics, engineer, Research and Educational Center of Computational Simulation of Unique Buildings, Structures and Complexes, Moscow State University of Civil Engineering (MGSU), 26 Yaroslavskoe shosse, Moscow, 129337, Russian Federation; +7 (499) 183-59-94, +7 (499) 929-50-17; This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

Pages 50-68

The given paper is devoted to strength and stability analysis of load-bearing structures of a high-rise (54-storey) building with allowance for actual positions of reinforced concrete structural members (columns and walls). Finite element method (FEM) is used for structural analysis. The authors present formulations of problems, governing equations, information about basic three-dimensional finite element models (so-called “design” (ideal) model, the first “actual” model (taking into account the deviations of positions of columns from the project) and the second “actual” model (taking into account the deviations of positions of walls from the project)) of the coupled system “high-rise building - foundation” within ANSYS Mechanical software and their verification, numerical approach to structural analysis and corresponding solvers. Finite element models include mainly 4-node structural shell elements (suitable for analyzing foundation slabs, floor slabs and load-bearing walls) and three-dimensional 2-node beam elements (suitable for analyzing beams and columns), special spring-damper elements and multipoint constraint elements. Detailed finite element mesh on the bottom foundation slab is agreed with the location of piles. The advanced model of Prof. Yu.K. Zaretsky is used for approximation of soil behavior. Construction sequence and various types of nonlinearities are taken into account. The results of modal analysis, static and dynamic analysis with various load combinations (gravity load, facade load, dead (constant) loads, temporary loads, wind load, snow load, crown load etc.) are considered, the results of the regulatory assessment of the strength of structures (obtained with the use of corresponding software in accordance with design codes of the Russian Federation) are under consideration as well. The corresponding displacements, stresses, natural vibration frequencies can be used for research and development of the correct monitoring method of the foundation and load-bearing structures of a high-rise building.

DOI: 10.22227/1997-0935.2015.4.50-68

References
 1. Belostotskiy A.M. Matematicheskie modeli v osnove i sostave sistem monitoringa nesushchikh konstruktsiy vysotnykh zdaniy. Ot profanatsii k realizatsii [Mathematical Models within Monitoring Systems of High-Rise Buildings. From Profanation to Realization]. Vysotnye zdaniya [High-Rise Buildings]. 2014, no. 4, pp. 102—107. (In Russian)
 2. Belostotskiy A.M. Opyt raschetnogo obosnovaniya sostoyaniya unikal'nykh (vysotnykh i bol'sheproletnykh) zdaniy i sooruzheniy [Experience of Numerical Analysis of Unique (High-Rise and Long Span) Buildings and Structures]. Vysotnye zdaniya [High-Rise Buildings]. 2014, no. 2, pp. 106—109. (In Russian)
 3. Belostotskiy A.M. Sovremennaya metodologiya chislennogo modelirovaniya nagruzok i vozdeystviy, napryazhenno-deformirovannogo sostoyaniya i ustoychivosti vysotnykh zdaniy i kompleksov [Contemporary Approach to Numerical Simulation of Loads and Actions, Stress-Strain State and Stability of High-Rise Buildings and Complexes]. Vysotnye zdaniya [High-Rise Buildings]. 2014, no. 1, pp. 94—97. (In Russian)
 4. Belostotskiy A.M. Chislennoe modelirovanie staticheskogo i dinamicheskogo napryazhenno-deformirovannogo sostoyaniya prostranstvennykh sistem «sooruzhenie — osnovanie — vodokhranilishche» s uchetom nelineynykh effektov otkrytiya — zakrytiya shvov i makrotreshchin : dissertatsiya doktora tekhnicheskikh nauk [Numerical Modeling of Static and Dynamic Stress-Strain State of Three-Dimensional Systems “Construction — Foundation — Reservoir” with an Allowance for Nonlinear Effects of Open/Close Joints and Macrofractures. Doctor of Technical Sciences Thesis]. Moscow, MGUP Publ., 1998, 367 p. (In Russian)
 5. Belostotskiy A.M., Akimov P.A., Pavlov A.S., Kaytukov T.B., Afanas'eva I.N. O razrabotke, issledovanii i verifikatsii korrektnykh chislennykh metodov resheniya nelineynykh zadach deformirovaniya, ustoychivosti i zakriticheskogo povedeniya tonko-stennykh obolochechno-sterzhnevykh konstruktsiy [On the Development, Research and Verification of Correct Numerical Methods of Nonlinear Strength, Stability and Post-Critical Analysis of Thin-Walled Shell-Beam Structures]. Stroitel'naya mekhanika i raschet sooruzheniy [Structural Mechanics and Calculation of Structures]. 2014, no. 5 (256), pp. 7—13. (In Russian)
 6. Belostotskiy A.M., Sidorov V.N., Akimov P.A., Kashevarova G.G. Matematicheskoe modelirovanie tekhnogennoy bezopasnosti otvetstvennykh stroitel'nykh ob
 7. Belostotskiy A.M., Pen'kovoy S.B., Shcherbina S.V., Kaytukov T.B., Akimov P.A. Razrabotka i verifikatsiya metodiki chislennogo modelirovaniya NDS, prochnosti i ustoychivosti mnogoetazhnykh panel'nykh zdaniy [Development and Verification of Numerical Approach to Modeling of Stress-Strain State, Strength and Stability of Multistory Panel Buildings]. Stroitel'naya mekhanika i raschet sooruzheniy [Structural Mechanics and Calculation of Structures]. 2014, no. 6 (257), pp. 24—30. (In Russian)
 8. Senin N.I., Akimov P.A. Nekotorye matematicheskie osnovy rascheta prostranstvennykh nesushchikh sistem mnogoetazhnykh zdaniy v lineynoy postanovke v ramkakh diskretno-kontinual'noy modeli [Several Mathematical Foundations of Linear Analysis of Three-Dimensional Load-Bearing Systems of Multistory Buildings within Discrete-Continual Model]. Vestnik MGSU [Proceedings of Moscow State University of Civil Engineering]. 2011, no. 2, vol. 1, pp. 44—50. (In Russian)
 9. Akimov P.A. Correct Discrete-Continual Finite Element Method of Structural Analysis Based on Precise Analytical Solutions of Resulting Multipoint Boundary Problems for Systems of Ordinary Differential Equations. Applied Mechanics and Materials. 2012, vols. 204—208, pp. 4502—4505. DOI: http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/AMM.204-208.4502.
 10. Akimov P.A., Belostosky A.M., Moz-galeva M.L., Mojtaba Aslami, Negrozov O.A. Correct Multilevel Discrete-Continual Finite Element Method of Structural Analysis. Advanced Materials Research. 2014, vol. 1040, pp. 664—669.
 11. Akimov P.A., Mozgaleva M.L. Method of Extended Domain and General Principles of Mesh Approximation for Boundary Problems of Structural Analysis. Applied Mechanics and Materials. 2014, vols. 580—583, pp. 2898—2902. DOI: http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/AMM.580-583.2898.
 12. Dong J., Bathe K.J. Component Mode Synthesis with Subspace Iterations for Controlled Accuracy of Frequency and Mode Shape Solutions. Computers & Structures. 2014, vol. 139, pp. 28—32. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.compstruc.2014.03.003.
 13. Jeon H.M., Lee Y., Lee P.S., Bathe K.J. The MITC3+ Shell Element in Geometric Nonlinear Analysis. Computers & Structures. 2015, vol. 146, pp. 91—104. DOI:http://dx.doi.org/10.1016/j.compstruc.2014.09.004.
 14. Kim J., Bathe K.J. Towards a Procedure to Automatically Improve Finite Element Solutions by Interpolation Covers. Computers & Structures. 2014, vol. 131, pp. 81—97. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.compstruc.2013.09.007.
 15. Sussman T., Bathe K.J. 3D-shell Elements for Structures in Large Strains. Computers & Structures. 2013, vol. 122, pp. 2—12. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.compstruc.2012.12.018.
 16. Afanas'eva I.N. Adaptivnaya metodika chislennogo modelirovaniya trekhmernykh dinamicheskikh zadach stroitel'noy aerogidrouprugosti : dissertatsiya kandidata tekhnicheskikh nauk [Adaptive Procedure of Numerical Modeling of Three-Dimensional Dynamic Problems of Construction Aerohydroelasticity. Candidate of Technical Sciences Thesis]. Moscow, MGSU Publ., 2014, 200 p. (In Russian)
 17. Kalichava D.K. Adaptivnye dinamicheskie konechnoelementnye modeli v osnove monitoringa nesushchikh konstruktsiy vysotnykh zdaniy : dissertatsiya kandidata tekhnicheskikh nauk [Adaptive Dynamic Finite Element Models as a Base for Monitoring of Load-Bearing Structures of High-rise Buildings. Candidate of Technical Sciences Thesis]. Moscow, MGSU Publ., 2012, 149 p. (In Russian)
 18. Kabantsev O.V., Tamrazyan A.G. Uchet izmeneniy raschetnoy skhemy pri analize raboty konstruktsiy [Structural Analysis with Allowance for Modification of Computational Scheme]. Inzhenerno-stroitel'nyy zhurnal [Magazine of Civil Engineering]. 2014, no. 5 (49), pp. 15—26. (In Russian)
 19. Kabantsev O.V. Verifikatsiya raschetnoy tekhnologii «Montazh» programmnogo kompleksa «SCAD» [Verification of Calculation Technology “Mounting” from Software Complex “SCAD”]. International Journal for Computational Civil and Structural Engineering. 2011, vol. 7, issue 3, pp. 103—109. (In Russian)
 20. Kabantsev O.V. Metod rascheta mnogoetazhnykh zdaniy s uchetom protsessa izmeneniya raschetnoy skhemy pri razlichnykh rezhimakh raboty raboty [Analysis Methods of Multi-storeyed Buildings with the Allowance for Modification of Structural Design under Various Operation Conditions]. Vestnik MGSU [Proceedings of Moscow State University of Civil Engineering]. 2013, no. 10, pp. 43—51. (In Russian)
 21. Kabantsev O.V., Karlin A.V. Raschet nesushchikh konstruktsiy zdaniy s uchetom istorii vozvedeniya i poetapnogo izmeneniya osnovnykh parametrov raschetnoy modeli [Analysis of Load-Bearing Structures with Allowance for Construction Sequence and Step-by-Step Modification of Basic Parameters of Computing Model]. Promyshlennoe i grazhdanskoe stroitel'stvo [Industrial and Civil Engineering]. 2012, no. 7, pp. 33—35. (In Russian)
 22. Kabantsev O., Perelmuter A. Modeling Transition in Design Model when Analyzing Specific Behaviors of Structures. Procedia Engineering. 2013, vol. 57, pp. 479—488.
 23. 2 3. Kim H.S., Shin A.K. Column Shortening Analysis with Lumped Construction Sequences. Procedia Engineering. 2011, vol. 14, pp. 1791—1798.
 24. Aul A.A., Belostotskiy A.M., Krakovskiy M.B. Raschet zhelezobetonnykh konstruktsiy pri sovmestnom ispol'zovanii programm ANSYS i «OM SNiP Zhelezobeton» [Analysis of Reinforced Structures with the Use of ANSYS Software and “OM Snip Zhelezobeton” Package]. Beton i zhelezobeton [Concrete and Reinforced Concrete]. 2011, no. 5, pp. 19—23. (In Russian)
 25. Belokopytova I.A., Kriksunov E.Z., Mikitarenko M.A., Perel'muter M.A. «Arbat» — programma dlya rascheta zhelezobetonnykh stroitel'nykh konstruktsiy [“ARBAT” — Software for Reinforced Building Structures Analysis]. CADmaster. 2001, no. 4 (9), pp. 57—61. (In Russian)
 26. Kukushkin I.S. SCAD Office V.21. Novyy oblik [SCAD Office V.21. New Profile]. CADmaster. 2014, no. 3—4 (76—77), pp. 100—102. (In Russian)
 27. Perel'muter M.A., Chertkov V.V. O komp'yuternom raschete elementov betonnykh i zhelezobetonnykh konstruktsiy [On Computational Analysis of Concrete and Reinforced Concrete Structures]. Beton i zhelezobeton [Concrete and Reinforced Concrete]. 2014, no. 3, pp. 14—16. (In Russian)
 28. Perel'muter M.A., Popok K.V., Skoruk L.N. Raschet shiriny raskrytiya normal'nykh treshchin po SP 63.13330.2012 [Calculation of the Normal Crack Opening Width for SP 63.13330.2012]. Beton i zhelezobeton [Concrete and Reinforced Concrete]. 2014, no. 1, pp. 21—22. (In Russian)

Download

SYSTEM FOR THE STRENGTH ANALYSIS OF THE BEARING STRUCTURES OF THE SPORTS FACILITY COVERING

Vestnik MGSU 8/2012
 • Gribanov Yaroslav Igorevich - Perm National Research Polytechnic University Engineer, Department of Building Structures, Perm National Research Polytechnic University, 29 Komsomolskiy Prospekt, Perm, 614014, Russian Federation; This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .
 • Kalugin Aleksandr Vasilevich - Perm National Research Polytechnic University Candidate of Economics, Associated Professor, Chair, Department of Building Structures, Perm National Research Polytechnic University, 29 Komsomolskiy Prospekt, Perm, 614014, Russian Federation; This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .
 • Balakirev Andrey Aleksandrovich - Perm National Research Polytechnic University Candidate of Physical and Mathematical Sciences, Associated Professor, Department of Structural Mechanics and Computer Engineering, Perm National Research Polytechnic University, 29 Komsomolskiy Prospekt, Perm, 614014, Russian Federation; This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

Pages 85 - 90

In the article, the authors consider a computational system composed of standard software
packages ANSYS and MathCAD employed to evaluate the current technical condition of the bearing
structures of the sports facility covering based on the comparison of the calculation results with the
those specifi ed in the normative and technical documentation, by taking account of the cross sections
of the bearing structures weakened by corrosion-related processes.
MathCAD computational modules take account of all peculiarities of the cross sections, namely,
their stiffness-related properties, in order to automate the calculation of the geometrical characteristics
of the covering segments, to consider changes in the geometric dimensions of a cross
section due to reduction of the inner side of the wall section thickness as a result of steel corrosion.
Corrosion processes were subjected to statistical processing to determine the interactions of factors,
as well as further clustering of elements based on the velocity of corrosion-related processes.
The software programme uses geometric dimensions of cross sections as the input data designated
for the calculation of the stiffness of elements exposed to corrosion.
Final results of the calculation of the stiffness of rods are placed into a text fi le to be supplied
into the programme responsible for the static analysis of the covering in the ANSYS medium.
The results of the static analysis of the rod structure of the covering are transported from the ANSYS
programme into the modules of the MathCAD programme as text fi les. Over there, they are used
to analyze the stress state of the bearing elements. This fi nal calculation is the third step of the analysis,
and it is performed to evaluate the operational integrity of the covering on the basis of the fi rst and
second groups of criteria applied to the limit states according to Construction Rules and Regulations.

DOI: 10.22227/1997-0935.2012.8.85 - 90

References
 1. Gorokhov E.V., Mushchanov V.F., Kasimov V.R. Monitoring slozhnykh tekhnicheskikh sistem [Monitoring of Complex Technological Systems]. Metallicheskie konstruktsii [Metal Structures]. 2008, no. 4, vol. 14, pp. 299—313.
 2. Shakhraman’yan A.M. Metodicheskie osnovy sozdaniya sistem monitoringa nesushchikh konstruktsiy unikal’nykh ob»ektov [Methodological Basics of Systems for the Monitoring of Bearing Structures of Unique Structures]. Vestnik MGSU [Proceedings of Moscow State University of Civil Engineering]. 2011, no. 1, vol. 1, pp. 256—261.
 3. Almazov V.O., Klimov A.N. Zadachi monitoringa nesushchikh konstruktsiy [Objectives of the Monitoring of Bearing Structures]. Vestnik MGSU [Proceedings of Moscow State University of Civil Engineering]. 2011, no.2, vol. 1, pp. 116—120.
 4. Korgin A.V., Ranov I.I., Korgina M.A., Polyakov D.A. Monitoring izmeneniya napryazhenno-deformirovannogo sostoyaniya stroitel’nykh konstruktsiy zdaniy i sooruzheniy na osnove MKE-analiza prostranstvenno-koordinatnykh modeley [Monitoring of Changes in the Stress-Strain State of Structural Units of Buildings and Structures Using the Method of Finite Elements Applied to Three-Dimensional Models]. Vestnik MGSU [Proceedings of Moscow State University of Civil Engineering]. 2007, no. 4, pp. 83—87.
 5. Kukhta A.V., Chetverik N.P. Paradoksy normativno-pravovoy bazy monitoringa tekhnicheskogo sostoyaniya zdaniy i sooruzheniy [Paradoxes of the Legislation Applicable to the Technical Condition of Buildings and Structures]. Monitoring. Nauka i bezopasnost’. [Monitoring. Science and Safety]. 2011, no. 4, pp. 50—52.
 6. Eremeev P.G. Opyt provedeniya tekhnicheskogo monitoringa i ekspluatatsii konstruktsiy pokrytiy unikal’nykh bol’sheproletnykh sooruzheniy [Practical Technical Monitoring and Operation of Structures of Coverings of Unique Large-Span Structures]. Promyshlennoe i grazhdanskoe stroitel’stvo [Industrial and Civil Engineering]. 2008, no. 2, pp. 52—53.
 7. Lebed’ E.V., Atkin A.V. Geometricheskiy raschet prostranstvennykh sterzhnevykh sistem [Geometrical Analysis of Three-Dimensional Rod Systems]. Vestnik MGSU [Proceedings of Moscow State University of Civil Engineering]. 2009, no. 4, pp. 317—323.
 8. Golodnov A.I., Ivanov A.P., Psyuk V.V. Modelirovanie napryazhenno-deformirovannogo sostoyaniya stal’nykh konstruktsiy po rezul’tatam vypolnennogo obsledovaniya [Modeling of the Stress-Strain State of Steel Structures Based on the Results of the Examination]. Metallicheskie konstruktsii [Metal Structures]. 2011, no. 3, pp. 167—175.
 9. Gribanov Ya.I., Kalugin A.V., Bykov A.A. Organizatsiya monitoringa tekhnicheskogo sostoyaniya stal’nykh nesushchikh konstruktsiy pokrytiya sportivnogo kompleksa [Organization of the Monitoring of the Technical Condition of Steel Bearing Structures of the Covering of a Sports Facility]. Promyshlennoe i grazhdanskoe stroitel’stvo [Industrial and Civil Engineering]. 2011, no. 7 (2), pp. 6—9.
 10. Gribanov Ya.I., Kalugin A.V., Balakirev A.A., Bykov A.A. Otsenka adekvatnosti komp’yuternoy modeli nesushchikh konstruktsiy pokrytiya sportivnogo kompleksa pri vozdeystvii snegovoy nagruzki [Assessment of Adequacy of a Computer Model of Bearing Structures of the Covering of a Sports Facility Exposed to the Snow Load]. Promyshlennoe i grazhdanskoe stroitel’stvo [Industrial and Civil Engineering]. 2011, no. 7 (2), pp. 9—11.

Download

SYSTEM OF CONTROL OVER THE CONDITION OF HYDRAULIC ENGINEERING STRUCTURES

Vestnik MGSU 7/2012
 • Bal'zannikov Mikhail Ivanovich - Samara State University of Architecture and Civil Engineering (SSUACE) Doctor of Technical Sciences, Professor, Chair, Department of Environmental Protection and Hydraulic Engineering Structures, Rector, +7 (846) 242-17-84, Samara State University of Architecture and Civil Engineering (SSUACE), 194 Molodogvardeyskaya St., Samara, Russian Federation; This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .
 • Ivanov Boris Georgievich - Samara State University of Architecture and Civil Engineering (SSUACE) Doctor of Technical Sciences, Associated Professor, +7 (846) 242-17-84, Samara State University of Architecture and Civil Engineering (SSUACE), 194 Molodogvardeyskaya St., Samara, Russian Federation; This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .
 • Mikhasek Andrey Alexandrovich - Samara State University of Architecture and Civil Engineering (SSUACE) Candidate of Technical Sciences, Associated Professor, +7 (846) 242-17-84, Samara State University of Architecture and Civil Engineering (SSUACE), 194 Molodogvardeyskaya St., Samara, Russian Federation; This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

Pages 119 - 124

The problem of potential damage and destruction of constituent parts of hydraulic engineering structures, as well as deterioration of materials in the course of their continuous operation under the impact of natural and climatic factors is considered in the article. Practicability of development and implementation of the control system designated for the monitoring of the condition of hydraulic engineering structures and aimed at prevention of their destruction is under discussion. The authors insist that the safe operation of a hydraulic engineering structure, minimization of its maintenance costs and its negative impact on the environment depend on the step-by-step implementation of the aforementioned system.
Control over a hydraulic engineering facility should be based on advanced information systems capable of monitoring the structure condition in the non-stop mode. The systems should be efficient, reliable, cost-effective, computer-controlled, mobile and intelligent. Concepts of the two types of monitoring systems, an indicative and a representative one, are described in the article.

DOI: 10.22227/1997-0935.2012.7.119 - 124

References
 1. Bal’zannikov M.I. 50 let kafedre prirodookhrannogo i gidrotekhnicheskogo stroitel’stva Samarskoy gosudarstvennoy arkhitekturno-stroitel’noy akademii [50th Anniversary of Department of Environmental Protection and Hydraulic Engineering, Samara State Academy of Architecture and Civil Engineering]. Gidrotekhnicheskoe stroitelstvo [Hydraulic Engineering]. 2003, no. 2, pp. 55—57.
 2. Shabanov V.A., Osipov S.V., Bal’zannikov M.I. Puti povysheniya effektivnosti i nadezhnosti gravitacionnykh plotin iz malocementnogo betona [Methods of Improving the Efficiency and Reliability of Gravity Dams Made of Low Cement Concrete]. Gidrotekhnicheskoe stroitelstvo [Hydraulic Engineering]. 2001, no. 12, pp. 2—7.
 3. Bal’zannikov M.I., Rodionov M.V., Seliverstov V.A. Povyshenie ekologicheskoy bezopasnosti ekspluatiruemykh gruntovykh gidrotekhnicheskikh sooruzhenii [Improvement of Environmental Safety of Earth Hydraulic Structures in Operation]. Vestnik SGASU. Gradostroitelstvo i arkhitektura [Proceedings of SGASU. Urban Construction and Architecture]. 2011, no. 1, pp. 100—105.
 4. Bal’zannikov M.I., Lukenyuk E.V., Lukenyuk A.I. Ekologicheskaya sistema sbora informatsii o sostoyanii regiona [Ecological System of Collection of Data concerning the Condition of the Region]. RF Patent 70026. 2008, Bulletin no. 1.

Download

METHODOLOGICAL SUPPORT OF ECOLOGICAL SAFETY OF CONSTRUCTION WORKS IN URBAN LANDS EXPOSED TO LANDSLIDES

Vestnik MGSU 3/2012
 • Koposov Evgeniy Vasilevich - Nizhny Novgorod State University of Architecture and Civil Engineering (NNGASU) Doctor of Technical Sciences, Professor, Chair of UNESCO International Department of Ecological Development of the Volga River Basin, Rector 8 (831) 434-02-91; fax: 8 (831) 430-53-48, Nizhny Novgorod State University of Architecture and Civil Engineering (NNGASU), 65 Ilinskaya Str., Nizhny Novgorod, 603950, Russia; This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

Pages 138 - 144

The article presents the findings of the research performed within the framework of Analytical Agency-Level Target-Oriented Programme entitled Development of the Research Potential of Higher School in 2009-2011, Action 2. Project 2.1.2/9589 is entitled Development of Scientific Foundations and Technologies of Protection of Urban Territories from Natural and Anthropogenic Disasters and Negative Impacts. Nizhny Novgorod was selected as the object of research. Manifested dangerous geological processes underway in the city are analyzed in the long-term run. The article demonstrates that the worst hazard comes from the landslides that can destroy the life sustenance system of the city, including its water supply, central heating and other systems. Assessment of efficiency of existing landslide prevention measures is also provided. Dependence of landslide phenomena on the cycles of the solar activity is proven. The landslide development pattern for the coming years is simulated through the employment of the fractal analysis method.

DOI: 10.22227/1997-0935.2012.3.138 - 144

References
 1. Koposov E.V., Koposov S.E. Geoekologicheskaya otsenka tekhnogennogo zagryazneniya podzemnykh vod v karstovykh rayonakh [Geoecological Assessment of Technogenic Pollution of Underground Water in Karst Regions]. Monography. Nizhny Novgorod, NNGASU, 2010, 164 p.
 2. Koposov E.V., Grishina I.N., Ronzhina Yu.V. Metodicheskie osnovy otsenki formirovaniya podzemnogo stoka v zone vliyaniya krupnykh ravninnykh vodokhranilishc [Methodical Fundamentals of Assessment of Groundwater Runoff in the Zone of Influence of Major Water Storage Basins].Privolzhskiy nauchnyy zhurnal [Privolzhsky Scientific Journal], Issue 1 (13), Nizhny Novgorod, 2010, pp. 157—164.
 3. Koposov E.V., Grishina I.N., Ronzhina Yu.V. Osnovnye faktory, opredelyayushchie fil’t-ratsionnye svoystva gornykh porod [Basic Determinants of Filtration Properties of Rocks].Privolzhskiynauchnyy zhurnal [Privolzhsky Scientific Journal], Issue 1 (13), Nizhny Novgorod, 2010, pp. 164—171.
 4. Koposov E.V., Grishina I.N. Geoekologicheskoe issledovanie protsessov podtopleniya na territoriyakh krupnykh promyshlennykh tsentrov [Geoecological Research of Impoundments of Major Industrial Centres]. Moscow, Innovatsii [Innovations], Issue 3 (125), 2009, pp. 39—40.

Download

Optimization of process organization in monolithic construction

Vestnik MGSU 10/2013
 • Adamtsevich Aleksey Olegovich - Moscow State University of Civil Engineering (MGSU) Candidate of Technical Sciences, head, Principal Regional Center of Collective Use of Scientific Institute of Construction Materials and Technologies, Moscow State University of Civil Engineering (MGSU), 26 Yaroslavskoe shosse, Moscow, 129337, Russian Federation; +7 (495) 656-14-66; This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .
 • Pustovgar Andrey Petrovich - Moscow State University of Civil Engineering (MGSU) Candidate of Technical Sciences, Director, Research and Scientific Institute for Construction Materials and Technologies, Professor, Department of Construction of Nuclear Installations, Moscow State University of Civil Engineering (MGSU), 26 Yaroslavskoe shosse, Moscow, 129337, Russian Federation; This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

Pages 242-248

Nowadays in Russian Federation there is a growing demand for monolithic construction. Monolithic construction technology is developing to meet the requirements, such as reduction of construction time and improvement of the quality of the structures. Analysis of different situations that arise on construction sites shows a number of usual problems: increased construction period, increased cost, etc.Possible reason of this problem can be in using outdated approaches to the control of monolithic construction processes. Such approaches do not take into account deviations due to the abrupt changes caused by external influence of the environment. And it can lead to increase in technological expectations or increase in labor costs for eliminating these deviations. This article presents an approach, which helps to increase the efficiency of process organization in monolithic construction by means of adaptive control and operative control in real time. This approach is based on the methods of operative monitoring and processing of information about the state of the production system at any given time. In this paper organizational scheme for combining different production and control processes was developed, which is based on the following principles: Choice of criteria for comprehensive assessment of a production system, that reflect both internal state and external disturbances; Development of the methods and means of operational monitoring of the structures(includes previously selected criteria); Development of the methods of constructing situation models of the production system functioning (including modeling the hydration process of concrete and the influence of external factors on this process).Development of the methods of research and information decision support based on automated processing of information, obtained in the course of monitoring, and on the analysis of available options of controlling actions.

DOI: 10.22227/1997-0935.2013.10.242-248

References
 1. Li Qingbin, Li Shuguang, Chen Gaixin. Concrete Construction Industry (CBM-CI). CBM-CI International Workshop. Karachi. 2012, pp. 119—128.
 2. Telichenko V.I., editor Stroitel'stvo i rekonstruktsiya zdaniy i sooruzheniy gorodskoy infrastruktury. Tom 1. Organizatsiya i tekhnologiya stroitel'stva [Construction and Reconstruction of Buildings and Structures of Urban Infrastructure. Vol. 1. Organization and Technology of Construction]. Moscow, ASV Publ., 2009, 520 p.
 3. Oleynik P.P. Organizatsiya stroitel'nogo proizvodstva [Organization of Construction Production]. Moscow, 2010, 576 p.
 4. Zinevich L.V., Galumyan A.B. Nekotorye organizatsionno-tekhnologicheskie osobennosti sovremennogo skorostnogo monolitnogo domostroeniya domostroyeniya [Some Organizational and Technological Features of Modern High-speed Monolithic Housing]. Vestnik MGSU [Proceedings of Moscow State University of Civil Engineering]. 2009, no. 1, pp. 29—30.
 5. Ambartsumyan S.A., Martirosyan A.S., Galumyan A.V. Normy vypolneniya opalubochnykh rabot pri skorostnom monolitnom domostroenii [The Norms of Formwork Operations in High-speed Monolithic Housing Construction]. Promyshlennoe i grazhdanskoe stroitel'stvo [Industrial and Civil Engineering]. 2009, no. 2, pp. 39—41.
 6. Volkov A.A. Kompleksnaya bezopasnost' uslovno-abstraktnykh ob"ektov (zdaniy i sooruzheniy) v usloviyakh chrezvychaynykh situatsiy [Integrated Safety of Conditionally Abstract Objects (Buildings and Structures) in Emergency Situations]. Vestnik MGSU [Proceedings of Moscow State University of Civil Engineering]. 2007, no. 3, pp. 30—35.
 7. Volkov A.A. Osnovy gomeostatiki zdaniy i sooruzheniy [Fundamentals of Homeostatic Buildings and Structures]. Promyshlennoe i grazhdanskoe stroitel'stvo [Industrial and civil Engineering]. 2002, no. 1, pp. 34—35.
 8. Volkov A. Intellekt zdaniy. Chast' 1 [Intelligence of Buildings. Part 1]. Vestnik MGSU [Proceedings of Moscow State University of Civil Engineering]. 2008, no. 4, pp. 186—190.
 9. Volkov A.A., Lebedev V.M. Proektirovanie sistemokvantov rabochikh operatsiy i trudovykh stroitel'nykh protsessov v srede informatsionnykh tekhnologiy [Designing of the System Quanta of Working Operations and Labor Building Processes in the IT environment]. Vestnik MGSU [Proceedings of Moscow State University of Civil Engineering]. 2010, no. 2, pp. 293—296.
 10. Volkov A.A. Sistemy aktivnoy bezopasnosti stroitel'nykh ob"ektov [Active Safety Systems of Construction Sites]. Zhilishchnoe stroitel'stvo [House Construction]. 2000, no. 7, p. 13.
 11. Volkov A.A. Intellekt zdaniy. Chast' 2 [Intelligence of buildings. Part 2]. Vestnik MGSU [Proceedings of Moscow State University of Civil Engineering]. 2009, no. 1, pp. 213—216.
 12. Volkov A.A. Ierarkhii predstavleniya energeticheskikh sistem [Hierarchies of Description of Energy Systems]. Vestnik MGSU [Proceedings of Moscow State University of Civil Engineering]. 2013, no. 1, pp. 190—193.
 13. Volkov A.A., Pikhterev D.V. K voprosu ob organizatsii informatsionnogo obespecheniya stroitel'nogo ob"ekta [On the Issue of Arrangement of Information Support of a Construction Facility]. Vestnik MGSU [Proceedings of Moscow State University of Civil Engineering]. 2011, no. 6, pp. 460—462.

Download

State order economic efficiency examination

Vestnik MGSU 10/2014
 • Piskarev Aleksandr Igorevich - Moscow State University of Civil Engineering (MGSU) postgraduate student, Department of Economics and Modern Management Principles in Construction and Real Estate, Moscow State University of Civil Engineering (MGSU), 26 Yaroslavskoe shosse, Moscow, 129337, Russian Federation; This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

Pages 177-187

The monitoring procedure is an integral part for tracking the results of tendering. It’s also necessary for patterns’ identification to make subsequent legislative adjustments. This article includes the Western experience analysis of the state contracts’ tracking with underlining of its main features. The U.S. Federal contract system includes the Act called «The Office of the U.S. state order», which was adopted in 1974. The Act requires creating a system for collecting information about federal government contracts. It is OMB’s obligation. Federal data bank of the state order was created in 1978. The control system of public procurement procedures, serving in Germany, meets the requirements of the EU, but has certain specifics. All the organizations, which are equated to government customers in accordance with the definition of the European Union, are in the sphere of public procurement procedures’ control system. Thus, the state customer is also a number of private entities. The control system includes two instances: 1) the appellate court, which exists in the form of an independent institution; 2) the court, which exists in the form of a judicial authority. The governmental experts’ and scientists’ organization called “State orders forum” is very effective and popular in Germany. Its members exchange their opinions on new developments in public procurement within the country and abroad. The article includes the analysis of the existing public orders monitoring procedures. Also the laws of procurement implementation, which exists at the stage of bidding and contractual obligations, are highlighted in the article. The consequences of ignoring the existing problems of public order in Russia are systematized. The main drawbacks of the state order control system are identified. In this article the existing public systems of the state order monitoring in Russia are inventoried. The requirement of cardinal processing the format and scope of the information is provided. Also the rules, which should serve as a new base for the state order controlling system, are formulated. What is more, the article includes the Moscow Construction Department as an example of the system tracking the procurement procedures. We offer a hypothetical model of the state order economic examination, based on the resulting data rates: price reduction in tendering; the number of participants in the tendering; execution of the contract term; life cycle costs; the quality of products; the presence of documented violations. Each indicator is assigned an importance factor in achieving the overall efficiency, which is defined by experts with the participation of government customers’. Determination of the complex efficiency index occurs by summing the obtained parameters. The results are obtained. The conclusions are formulated. Thus, the vector of the state order analysis direction from monitoring data to the hypothetical model of efficiency examination is defined.

DOI: 10.22227/1997-0935.2014.10.177-187

References
 1. Piskarev A.I. Raschet nachal’noy (maksimal’noy) tseny gosudarstvennogo kontrakta na vypolnenie podryadnyh rabot [Initial (maximum) Contract Price Calculation for the State Order]. Goszakaz [State Order]. 2014, no. 35, pp. 67—73. (in Russian)
 2. Karpinskaya E.S., Bereza A.O., Bogdanov T. Transfertnoe tsenoobrazovanie v stroiyel’nykh organizatsiyakh [Transfer Pricing of Construction Organizations]. Bukhuchet v stroitel’nykh organizatsiyakh [Accounting in Construction Companies]. 2014, no. 4, pp. 60—71. (in Russian)
 3. Yas’kova N.Y., Silka D.N., Bakrunov Yu.O. Razvitie investitsionno-stroitel’nykh protsessov v usloviyakh globalizatsii [Development of Investment and Construction Processes in the Globalization Conditions]. Moscow, MAIES Publ., 2009, 520 p. (in Russian)
 4. Chemerisov M.V. Kontraktnye otnosheniya: mezhdunarodnyy, regional’nyy i korporativnyy opyt [Contractual Relationship: International, Regional and Corporate Experience]. Available at: http://economy.gov.ru/minec/about/structure/depfks/doc20100806_06. Дата обращения: 08.02.2014. (in Russian)
 5. Federal Acquisition Regulation (FAR). 2005, vol. 1, 1889 p. Available at: https://acquisition.gov/far/current/pdf/FAR.pdf. Date of access: 01.03.2014.
 6. Albano G.L., Sparro M. Flexible Strategies for Centralized Public Procurement. Review of Economics and Institutions. 2010, vol. 1, no. 2, art. 4. Available at: http://www.rei.unipg.it/rei/article/view/17. Date of access: 14.02.2014. DOI: http://dx.doi.org/10.5202/rei.v1i2.17/.
 7. Brammer S., Walker H. Sustainable Procurement Practices in the Public Sector: An International Comparative Study. University of Bath: School of Management. Working Paper Series. 2007, no. 16. Available at: http://www.bath.ac.uk/management/research/pdf/2007-16.pdf. Date of access: 08.02.2014.
 8. Andreeva A. Mirovoy opyt goszakupok [World Experience of State Procurements]. Byudzhet [Budget]. 2006, no. 9. Available st: http://bujet.ru/article/2895.php. Date of access: 08.02.2014. (in Russian)
 9. Shumaev V.A. Sovershenstvovanie upravleniya gosudarstvennym sektorom ekonomiki s uchetom opyta zarubezhnykh stran [Improving of the State Economy Sector Management Basing on Foreign Experience]. Mekhanizatsiya stroitel’stva. [Automation of Construction]. 2013, no. 10, pp. 49—51. (in Russian)
 10. Balashov V.V., Fisunov K.V. Sistema monitoringa v ramkakh ekspertizy realizatsii gosudarstvennogo zakaza [Monitoring System in Frames of Public Order Implementation Examination]. Upravlenie ekonomicheskimi sistemami [Management of Economic Systems]. 2012, no. 48. Available at: http://www.uecs.ru/marketing/item/1876-2012-12-25-08-50-27. Date of access: 08.02.2014. (in Russian)
 11. Reyting Spetsializirovannykh organizatsiy po provedeniyu torgov v sootvetstvii s zakonom o razmeshchenii zakazov za 2013 god [Rating of Specialized Organizations on Tendering According to Law on Placing of Contracts]. Available at: http://www.mosgorzakaz.ru/2013.html. Date of access: 28.04.2014. (in Russian)
 12. Burak P.I. Investitsionno-stroitel’nyy kompleks Moskvy v usloviyakh territorial’noy ekspansii goroda [Construction and Investment Complex of Moscow in Terms of Territorial Expansion of the City]. Ekonomika stroitel’stva [Construction Economics]. 2014, no. 1, pp. 12—25. (in Russian)
 13. Gur'ev V.V., Dmitriev A.N., Sichareva A.Y., Sazhneva Z.S. Ekonomiko-tekhnologicheskaya effektivnost’ stroitel’noy otrasli Moskvy [Economic and technological efficiency of the Moscow’s’ construction industry]. Promyshlennoe i grazdanskoe stroitel’stvo [Industrial and Civil Engineering]. 2014, no. 1, pp. 37—42. (in Russian)
 14. Goryachev I.E. O rabote assotsiatsii ekspertizy stroitel’nykh proektov v 2013 godu [On the Work of the Association of Construction Projects’ Examination in 2013]. Promyshlennoe i grazdanskoe stroitel’stvo [Industrial and Civil Engineering]. 2014, no. 4, pp. 29—33. (in Russian)
 15. Makushchenko M.P. Razvitie regional’nogo mekhanizma povysheniya effektivnosti ispol’zovaniya rynochnogo potentsiala stroitel’nykh predpriyatiy [Development of a Regional Mechanism for Improving the Efficiency of Construction Enterprises’ Market Potential]. Ekonomika stroitel’stva i gorodskogo hozyaystva [Economy of Construction and Municipal Services]. 2013, vol. 9, no. 4, pp. 313—320. (in Russian)
 16. Grabovyy P.G., Bredikhin V.V., Kapyrin D.A. Problemy upravleniya proizvodstvenno-tekhnicheskim potentsialom territorial’no-investitsionnogo stroitel’nogo kompleksa (TISK) v usloviyakh konkurentnoy sredy [Management Problems of Production and Technical Potential of Spatial and Investment Construction Complex in Competitive Environment]. Nedvizhimost’: ekonomika, upravlenie [Real Estate: Economics, Management]. 2012, no. 1, pp. 47—51. (in Russian)
 17. Gushchin A.Yu. Opredelenie effektivnosti i sposoby ee otsenki v sisteme gosudarstvennogo zakaza [Definition of Efficiency and Methods of its Evaluation in the State Order System]. Fundamental’nye issledovaniya [Basic Research]. 2012, no. 9, part 1, pp. 204—208. (in Russian)
 18. Saydayev Kh.L.-A. Metodika vybora stroitel’noy kompanii v ramkakh organizatsii tendera na osnove rascheta kompleksnogo pokazatelya rezul’tativnosti [Methodology of Choosing a Construction Company for Tender on the Basis of Estimating Complex Efficiency Index]. Vestnik MGSU [Proceedings of Moscow State University of Civil Engineering]. 2013, no. 10, pp. 266—271. (in Russian)

Download

AUTOCAD IN THE OPERATIONAL MANAGEMENT OF THE CONSTRUCTION SITE

Vestnik MGSU 4/2016
 • Tsareva Marina Vladimirovna - Moscow State University of Civil Engineering (National Research University) (MGSU) Associate Professor, Department of Descriptive Geometry and Graphics, Moscow State University of Civil Engineering (National Research University) (MGSU), 26 Yaroslavskoe shosse, Moscow, 129337, Russian Federation; This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

Pages 140-147

Operational management of the construction is usually based on information analysis systems, which are aimed at the monitoring of working schedule and volumes as consistent with predicated schedules. The result of such systems’ operation is traditional information graphics (diagrams, charts, etc.), which provides idea on the current state of the construction site and deviations from the planned settings. The author considers the visualization technology of construction of objects using an image of the situation on the AutoCAD drawings, converted into an interactive format. The article focuses on imperfections of the existing technologies of information support of the managers. The creation of unified IT platform is offered on the basis of CAD for creating an integrated information storage and visualization of the environment using electronic drawings and diagrams. Using interactive methods it is possible to illustrate the condition of almost any part of the construction project using these drawings and diagrams. E-drawings contain the basic information resources - estimates, plans, sections, specifications, technology, construction, etc. necessary for the calculation of indicators. The author proved that implementation of visualization is most efficient in case of electronic drawings in 3D format.

DOI: 10.22227/1997-0935.2016.4.140-147

References
 1. Tsareva M.V. Situatsionnaya sistema dlya investitsionnogo proekta [Situational system for investment project]. Ob”edinennyy nauchnyy zhurnal. Ekonomika i finansy [Economics and Finance — Scientific Journal]. 2004, no. 27. (In Russian)
 2. Codd E.F., Codd S.B., Salley C.T. Providing OLAP (On-Line Analytical Processing) to User-Analysts : An IT mandate. Technical report. 1993. Available at: http://www.minet.uni-jena.de/dbis/lehre/ss2005/sem_dwh/lit/Cod93.pdf.
 3. Bazhin I.I. Informatsionnye sistemy menedzhmenta [Information Management Systems]. Moscow, GU VShE Publ., 2000, 687 p. (In Russian)
 4. Bowman W.J. Graphic Communication. 1968, John Wiley & Sons Inc, 222 p.
 5. Voronin V.A. Formirovanie integrirovannykh sub''ektov khozyaystvovaniya v stroitel’stve s primeneniem metoda kognitivnogo modelirovaniya [Formation of Integrated Business Entities in the Construction Using the Method of Cognitive Modeling]. Vestnik Universiteta (GUU) [University Bulletin (State University of Management)]. 2010, no. 7, pp. 102—110. (In Russian)
 6. Grachev V., Samodelov V. Primenenie sovremennykh tekhnologiy upravleniya v sovershenstvovanii deyatel’nosti predpriyatiy [The Use of Modern Technologies to Improve Management of Enterprises]. Finansovaya gazeta [Financial Newspaper]. 2007, no. 31. (In Russian)
 7. Zotov V.A. Problema razrabotki kognitivnykh sredstv vizualizatsii ekonomicheskoy informatsii v dinamike [Development Problem of Cognitive Visualization Tools of Economic Information in the Dynamics]. Informatsionnye tekhnologii v XXI veke : materialy nauchno-prakticheskoy konferentsii k 100-letiyu REA [Information Technologies on the 21st Century : Materials of Science and Practice Conference to 100 Anniversary of PRUE]. Moscow, Izdatel’stvo Rossiyskoy ekonomicheskoy akademii Publ., 2007. (In Russian)
 8. Kaplan R.S., Norton D.P. Strategy Maps: Converting Intangible Assets into Tangible Outcomes. Harvard Business Review Press, 1 edition, 2004, 454 p.
 9. Campbell A., Sommers K.L. Strategic Synergy (Management Readers). Butterworth-Heinemann, 1992, 240 p.
 10. Mescon M.H., Albert M., Khedouri F. Management: Individual and Organizational Effectiveness. Harpercollins College Div; 2 Sub edition, 1985, 756 p.
 11. Ponomareva N.I. Osobennosti formirovaniya uchetno-analiticheskoy sistemy v stroitel’nykh organizatsiyakh [Peculiarities of Formation of Accounting and Analytical Systems in Construction Companies]. Uspekhi sovremennogo estestvoznaniya [Success of Modern Natural Science]. 2008, no. 7, pp. 72—75. (In Russian)
 12. Trakhtengerts E.A. Komp’yuternaya podderzhka peregovorov pri soglasovanii upravlencheskikh resheniy [Computer Support of Negotiations When Discussing Administrative Decisions]. Moscow, Sinteg Publ., 2003, 272 p. (Seriya «Sistemy i problemy upravleniya» [Series: Systems and Problems of Management]) (In Russian)
 13. Walsh C. Key Management Ratios. T Press, 4 edition, 2009, 408 p.
 14. Edel’steyn G. Intellektual’nye sredstva analiza, interpretatsii i predstavleniya dannykh v informatsionnykh khranilishchakh [Intelligent Analysis, Interpretation and Presentation of Data in the Information Storage]. ComputerWeek-Moscow. 1996, no. 16, pp. 32—33. (In Russian)
 15. Tel’noy V.I., Tsareva M.V. Ispol’zovanie informatsionnykh tekhnologiy pri prepodavanii komp’yuternoy grafiki [Use of Information Technologies in Teaching Computer Graphics]. Vestnik MGSU [Proceedings of Moscow State University of Civil Engineering]. 2012, no. 6, pp. 161—165. (In Russian)
 16. Bachurina S.S., Resin V.I., Traynev V.A. Strategiya korporativnogo menedzhmenta v gradostroitel’stve [The Strategy of Corporate Management in Urban Planning]. Moscow, Dashkov i Ko Publ., 2010, 512 p. (In Russian)
 17. Drucker P.F. Management Challenges for the 21st Century. HarperBusiness, 1st edition, 224 p.
 18. Tel’noy V.I., Tsareva M.V., Rychkova A.V. Razrabotka trekhmernykh modeley pri provedenii zanyatiy po komp’yuternoy grafike [Development of Three-Dimensional Models in Conducting Classes in Computer Graphics]. Integratsiya, partnerstvo i innovatsii v stroitel’noy nauke i obrazovanii : sbornik materialov Mezhdunarodnoy nauchnoy konferentsii (12—13 noyabrya 2014 g., Moskva) [Integration, Partnership and Innovations in Construction Science and Education : Collection of the Materials of the International Scientific Conference (November 12—13, 2014, Moscow)]. Moscow, MGSU Publ., 2015, pp. 332—335. (In Russian)

Download

Experimental research into the stress-strainstate of high-rise buildings concrete structures

Vestnik MGSU 10/2013
 • Almazov Vladlen Ovanesovich - Moscow State University of Civil Engineering (MGSU) Doctor of Technical Sciences, Professor, Department of Reinforced Concrete and Masonry Structures, Moscow State University of Civil Engineering (MGSU), 26 Yaroslavskoe shosse, Moscow, 129337, Russian Federation; This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .
 • Klimov Alexey Nikolaevich - Moscow State University of Civil Engineering (MGSU) Assistant, Department of Reinforced Concrete and Masonry Structures, Moscow State University of Civil Engineering (MGSU), 26 Yaroslavskoe shosse, Moscow, 129337, Russian Federation; This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

Pages 102-109

Some results of high-rise buildings monitoring program are presented in this paper. The monitoring system is currently operating at the high-rise apartment building in Moscow. The vibrating wire strain gauges were embedded in the foundation slab and groundlevel walls during the construction. Measurements are carried out automatically at 6-hour intervals, and received in real time by the monitoring station. In this paper the result of measuring the strain in the concrete walls during 4 years is reported.The computer model of the building was made in order to compare the experimental and predicted data. Mathematical models of a high-rise building are simplified, but we are taking into account the main factors, that influence the stress-strain state of reinforced concrete structures. These factors are: influence of soil base, phases of construction and change of concrete deformation characteristics. The total strain in constructions was calculated as a sum of a strain under load, thermal strain, plastic shrinkage and creep. This data was compared with the total strain in structures measured by the gauges.The analysis of quantitative and qualitative correspondence between the model and actual data was performed. The comparison shows that the theoretical results obtained by the performed procedure are similar to the experimental data. It demonstrates that the model reflects the actual behavior of constructions. The differences found during the comparison are due to the redistribution of stresses from one part of a construction to the other that can occur even if the load is constant. This phenomenon is clearly seen during the suspension of construction. Some differences due to unaccounted factors were found, which should be investigated later.

DOI: 10.22227/1997-0935.2013.10.102-109

References
 1. Casciati F. An Overview of Structural Health Monitoring Expertise within the European Union. In: Wu Z.S., Abe M. Structural Health Monitoring and Intelligent Infrastructure — Proceedings of the 1st International Conference on Structural Health Monitoring and Intelligent Infrastructure. Lisse, the Netherlands, Balkema. 2003, vol. 1, pp. 31—37.
 2. Glisic B., Inaudi D. Fibre Optic Methods for Structural Health Monitoring. John Wiley & Sons, Inc., 2007, 276 p.
 3. Ko J.M., Ni Y.Q. Technology Developments in Structural Health Monitoring of Largescale Bridges. Engineering Strucutres. Elsevier, 2005, vol. 27, no.12, pp. 1715—1725.
 4. Katzenbach R, Hoffmann H., Vogler M., Moormann C. Costoptimized Foundation Systems of High-Rise Structures, based on the Results of Actual Geotechnical Research. International Conference on Trends in Tall Buildings, September 5—7, 2001. Frankfurt on Main, pp. 421—443.
 5. Schmitt A., Turek J., Katzenbach R. Application of Geotechnical Measurements for Foundations of High Rise Structures. 2nd World Engineering Congress (WEC), 22—25 July 2002. Sarawak, Malaysia, pp. 40—46.
 6. Glisic B., Inaudi D., Lau J.M., Fong C.C. Ten-year Monitoring of High-rise Building Columns Using Long-gauge Fiber Optic Sensors. Smart Materials and Structures, 2013, vol. 22, no. 5, paper 055030.
 7. Voznyuk A.B., Kapustyan N.K., Tarakanovskiy V.K., Klimov A.N. Monitoring v protsesse stroitel'stva napryazhenno-deformirovannogo sostoyaniya nesushchikh konstruktsiy i gruntov osnovaniya vysotnykh zdaniy v Moskve [Stress-strain State Monitoring of Structures and Soil Base of High-rise Buildings in Moscow]. Budivel?ni konstruktsii [Building Constructions]. Kiev, 2010, vol. 73, pp. 461—467.
 8. Almazov V.O., Klimov A.N. Aktual'nye voprosy monitoringa zdaniy i sooruzheniy [Topical Issues of Buildings and Structures Monitoring]. Sbornik dokladov traditsionnoy nauchno-tekhnicheskoy konferentsii professorsko-prepodavatel'skogo sostava Instituta stroitel'stva i arkhitektury [Collected Reports of the Traditional Scientific and Technical Conference of the University Faculty of the Institute of Civil Engineering and Architecture]. Moscow, MGSU Publ., 2010, pp. 169—174.
 9. Ter-Martirosyan Z.G., Telichenko V.I., Korolev M.V. Problemy mekhaniki gruntov, osnovaniy i fundamentov pri stroitel'stve mnogofunktsional'nykh vysotnykh zdaniy i kompleksov [Problems of Soil Mechanics, Soil Bases and Foundations in the process of Erection of High-rise Buildings]. Vestnik MGSU [Proceedings of Moscow State University of Civil Engineering]. 2006, no. 1, pp. 18—27.
 10. Kryzhanovskiy A.L., Rubtsov O.I. Voprosy nadezhnosti proektnogo resheniya fundamentnykh plit vysotnykh zdaniy [Reliability of Foundation Slabs of High-rise Buildings]. Vestnik MGSU [Proceedings of Moscow State University of Civil Engineering]. 2006, no. 1, pp. 191—198.
 11. Bezvolev S.G. Proektirovanie i raschety osnovaniy i fundamentov vysotnykh zdaniy v slozhnykh inzhenerno-geologicheskikh usloviyakh [Designing Procedure and Calculations of Soil Bases and Foundations of High-rise Buildings in Difficult Geotechnical Conditions]. Razvitie gorodov i geotekhnicheskoe stroitel'stvo [Development of Urban Areas and Geotechnical Engineering]. 2007, no. 11, pp. 98—118.
 12. Kabantsev O.V., Karlin A.V. Raschet nesushchikh konstruktsiy zdaniy s uchetom istorii vozvedeniya i poetapnogo izmeneniya osnovnykh parametrov raschetnoy modeli [Calculation of Bearing Structures of Buildings with Due Regard to the History of Construction and Stage-by-stage Change of Key Parameters of Computational Model]. Promyshlennoe i grazhdanskoe stroitel'stvo [Industrial and Civil Engineering]. 2012, no. 7, pp. 33—35.
 13. Rekomendatsii po uchetu polzuchesti i usadki betona pri raschete betonnykh i zhelezobetonnykh konstruktsiy [Guidance on Accounting for Creep and Shrinkage of Concrete in case of Calculation of Reinforced Concrete Structures]. Moscow, Stroyizdat Publ, 1988, 121 p.
 14. Klimov A.N. Metodika obrabotki dannykh sistemy monitoringa vysotnogo zdaniya // Promyshlennoe i grazhdanskoe stroitel'stvo [Techniques of Data Processing of Monitoring System of High-rise Buildings]. 2012, no. 12, pp. 42—43.

Download

Experience of using automated monitoring systems of the strain state of bearing structures on the olympic objects sochi-2014

Vestnik MGSU 12/2015
 • Shakhraman’yan Andrey Mikhaylovich - Research and Production Association of Modern Diagnostic Systems (NPO SODIS) candidate of technical sciences, Director General, Research and Production Association of Modern Diagnostic Systems (NPO SODIS), innovative center «Skolkovo», 4-2 Lugovaya str., 143026, Moscow, Russian Federation.
 • Kolotovichev Yuriy Aleksandrovich - Research and Production Association of Modern Diagnostic Systems (NPO SODIS) candidate of technical sciences, Deputy chief designer, Research and Production Association of Modern Diagnostic Systems (NPO SODIS), innovative center «Skolkovo», 4-2 Lugovaya str., 143026, Moscow, Russian Federation.

Pages 92-105

Various defects, which occur because of the influence of different environmental factors become the reason for the emergencies of building structures. Monitoring of certain parameters of bearing structures in the process of their erection and beginning of operation will help detecting negative processes which may endanger mechanical safety of buildings. The authors offer the operating results of automated monitoring system of the bearing structures state of the ice arena “Shayba” in the Olympic park in Sochi during the earthquake which happened on December 23th, 2012. The arena was equipped with a dynamic monitoring system, which helped estimating the influence of a seismic occurrence on the building constructions, to make prompt conclusions on absence of damages of the bearing structures, get important data on the dynamic response of the structure.

DOI: 10.22227/1997-0935.2015.12.92-105

References
 1. Senderov B.V. Avarii zhilykh zdaniy [Emergencies of Residential Buildings]. Moscow, Stroyizdat Publ., 1992, 216 p. (In Russian)
 2. Eremin K.I., Makhutov N.A., Pavlova G.A., Shishkina N.A. Reestr avariy zdaniy i sooruzheniy 2001—2010 godov [Register of the Emergencies of Buildings and Structures in 2001—2010]. Moscow, 2011, 320 p. (In Russian)
 3. Senderov B.V., Barkov Yu.V., Zakharov V.A. Analiz povrezhdeniy krupnopanel’nykh zdaniy [Analysis of Damages of Large Panel Buildings]. Sbornik nauchnykh trudov [Collection of Scientific Works]. Moscow, 1986, 230 p. (In Russian)
 4. Senderov B.V., Dronov Yu.P. Naturnye issledovaniya prochnosti krupnopanel’nykh zdaniy [Field surveys of the stability of large panel buildings]. Bukharest, Rumania, INCHERK Publ., 1986. (In Russian)
 5. Shakhraman’yan A.M. Metodicheskie osnovy sozdaniya system monitoringa nesushchikh construktsiy unikal’nykh ob’’ektov [Methodological principles of the development of monitoring systems of load-bearing structures in unique buildings]. Vestnik MGSU [Proceedings of Moscow State University of Civil Engineering]. 2011, no. 1, pp. 256—262. (In Russian)
 6. Shakhramanyan A., Kukartz J., Kolotovichev Y.A. Modern Structural Monitoring Systems for High-Rise and Unique Buildings. 2nd Joint International Symposium on Deformation Monitoring (JISDM). Nottingham, UK, 2013.
 7. Sluzhba srochnykh doneseniy [Emergency Message Service]. Geofizicheskaya sluzhba RAN [Geophysical Service of the Russian Academy of Sciences]. Available at: http://www.ceme.gsras.ru/ceme/. Date of access: 15.10.2015. (In Russian)
 8. Mkrtychev O.V., Dzhinchvelashvili G.A. Problemy ucheta nelineynostey v teorii seysmostoykosti (gipotezy i zabluzhdeniya) [Problems of Accounting for Nonlinearities in the Theory of Seismic Resistance (Hypotheses and Mistakes)]. 2nd edition. Moscow, MGSU Publ., 2014, pp. 88—89. (In Russian)
 9. Batel M. Operational Modal Analysis — Another Way of Doing Modal Testing. Sound and Vibration. August 2002, pp. 22—27.
 10. Siebel T., Friedman A., Koch M., Mayer D. Assessment of Mode Shape-Based Damage Detection Methods under Real Operational Conditions. 6th European Workshop on Structural Health Monitoring. Dresden, Germany, 2012.
 11. Sohn H., Farrar C.R., Hemez F.M., Shunk D.D., Stinemates D.W., Nadler B.R., Czamecki J.J. A Review of Structural Health Monitoring Literature: 1996—2001. Los Alamos, NM, USA, Los-Alamos National Laboratory, Report LA-13976-MS, 2004.
 12. Rainieri C., Fabbrocino G. Operational Modal Analysis of Civil Engineering Structures. 1st edition. New York, Springer-Verlag Publ., 2014, 322 p. DOI: http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4939-0767-0.
 13. Patrikeev A.V. Sistema dinamicheskogo monitoringa inzhenernogo sooruzheniya kak klyuchevoy element ego tekhnicheskoy bezopasnosti [Dynamic Monitoring of Engineering Structures as a Key Element of its Technical Security]. Vestnik MGSU [Proceedings of Moscow State University of Civil Engineering]. 2014, no. 3, pp. 133—140. (In Russian)
 14. Zavalishin S.I., Shablinskiy G.E., Zubkov D.A., Rumyantsev A.A. Dinamicheskiy monitoring zdaniy i sooruzheniy dlya kontrolya ikh seysmostoykosti [Dynamic Monitoring of Buildings and Structures to Control their Seismic Resistance]. Predotvrashchenie avariy zdaniy i sooruzheniy [Preventing Emergencies of Buildings and Structures]. September 2009. Available at: http://pamag.ru/src/pressa/126.pdf. (In Russian)
 15. Belostotskiy A.M., Kalichava D.K., Nagibovich A.I., Petryashev N.O., Petryashev S.O. Adaptiruemye konechnoelementnye modeli v osnove dinamicheskogo monitoringa nesushchikh konstruktsiy vysotnykh zdaniy. Chast’ 2. Verifikatsiya metodiki na stendovykh modelyakh [Adaptable Finite Element Models on the Basis of Dynamic Monitoring of Bearing Structures of High-rise Buildings]. International Journal for Computational Civil and Structural Engineering. 2012, vol. 8, no. 4, pp. 28—42. (In Russian)
 16. Savin S.N., Demishin S.V., Sitnikov I.V. Monitoring unikal’nykh ob”ektov s ispol’zovaniem dinamicheskikh parametrov po GOST R 53778-2010 [Monitoring of Unique Objects Using Dynamoc Parametres According to State Standard GOST R 53778-2010]. Inzhenerno-stroitel’nyy zhurnal [Engineering and Construction Journal]. 2011, no. 7, pp. 33—39.(In Russian)
 17. Shakhraman’yan A.M. Analiz vozmozhnostey monitoring sostoyaniya vysotnykh zdaniy na osnove kontrolya sobstvennykh chastot kolebaniy [Analysis of monitoring Possibility of high-rise buildings’ state on the basis of natural frequencies control]. Russkiy inzhener [Russian Engineer]. 2013, no. 1 (36), pp. 34—35. (In Russian)
 18. Korepanov V.V., Tsvetkov R.V. Sezonnye izmeneniya sobstvennykh chastot kolebaniy zdaniy na svaynom fundamente [Seasonal Changes of Natural Vibrations of Buildings on Pile Foundation]. Vestnik Permskogo natsional’nogo issledovatel’skogo politekhnicheskogo universiteta. Mekhanika [PNRPU Mechanics Bulletin]. 2014, no. 2, pp. 153—167. (In Russian)
 19. Minh-Nghi T., Lardies J., Marc B. Natural Frequencies and Modal Damping Ratios Identification of Civil Structures from Ambient Vibration Data. Shock and Vibration. 2006, no. 13, pp. 429—444. DOI: http://dx.doi.org/10.1155/2006/625927
 20. Cruciat R., Ghindea C. Experimental Determination of Dynamic Characteristics of Structures. Mathematical Modelling in Civil Engineering. 2012, no. 4, pp. 51—59.
 21. Dmitriev S.N., Khamidullin R.K. Korrektsiya matritsy dempfirovaniya s ispol’zovaniem eksperimental’nykh znacheniy koeffitsientov modal’nogo dempfirovaniya [Correction of Damping Matrix Using Experimental Values of Modal Damping Coefficients]. Inzhenernyy zhurnal: nauka i innovatsii [Engineering Journal: Science and Innovations]. 2013, no. 3 (15). Available at: http://engjournal.ru/articles/619/619.pdf. (In Russian)
 22. Shakhraman’yan A.M. Systemy monitoringa i prognoza tekhnicheskogo sostoyaniya zdaniy i sooruzheniy. Teoriya i praktika [Monitoring and forecast systems of technical state of buildings and constructions. Theory and practice]. Russkiy inzhener [Russian Engineer]. 2011, no. 1 (28), pp. 54—64. (In Russian)
 23. Kapustyan N.K., Klimov A.N., Antonovskaya G.N. Vysotnye zdaniya: opyt monitoringa i puti ego ispol’zovaniya pri proektirovanii [High-rise Buildings: Monitoring Experience and Ways of its Use in Design]. Vysotnoe stroitel’stvo [High-rise Construction]. 2013, no. 11, pp. 6—12. (In Russian)
 24. Kapustyan N.K., Tarakanovskiy V.K., Voznyuk A.B., Klimov A.N. Deystvuyushchaya sistema monitoringa vysotnogo zhilogo zdaniya v Moskve [Effective Monitoring System of a High-Rise Residential Building in Moscow]. Predotvrashchenie avariy zdaniy i sooruzheniy [Preventing Emergencies оf Buildings and Structures]. August 2010. Available at: http://pamag.ru/src/pressa/028.pdf. (In Russian)
 25. Klimov A.N. Prognoz razvitiya napryazhenno-deformirovannogo sostoyaniya konstruktsiy vysotnogo zdaniya na osnovanii dannykh sistemy monitoringa [Development Forecast of Stress-Strain State of Structures of a High-Rise Building on the Basis of Monitoring Systems]. Zhilishchnoe stroitel’stvo [Housing Constructuin]. 2013, no. 11, pp. 13—16. (In Russian)

Download

Application of compensation grouting technology for protection of buildings and structures

Vestnik MGSU 6/2015
 • Zertsalov Mikhail Grigor’evich - Moscow State University of Civil Engineering (MGSU) Doctor of Technical Sciences, Professor, Department of Soil Mechanics and Geotechnics, Moscow State University of Civil Engineering (MGSU), 26 Yaroslavskoe shosse, Moscow, 129337, Russian Federation; This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .
 • Simutin Aleksey Nikolaevich - Moscow State University of Civil Engineering (MGSU) Assistant Lecturer, Department of Soil Mechanics and Geotechnics, Moscow State University of Civil Engineering (MGSU), 26 Yaroslavskoe shosse, Moscow, 129337, Russian Federation; This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .
 • Aleksandrov Andrey Viktorovich - JSC Development and Research Institute “Hydroproject” named after S.Ya. Zhuk deputy chief engineer, JSC Development and Research Institute “Hydroproject” named after S.Ya. Zhuk, 2 Volokolamskoe shosse, Moscow, 125993, Russian Federation; This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

Pages 32-40

Underground construction in dense urban areas requires solving many problems, the most important of which is to prevent excessive additional deformations of the bases, which surround the area of the construction of buildings and structures.In order to prevent deviant strains different methods are used in engineering practice. In the recent years our country began to use a very popular abroad method of compensation grouting, which is currently one of the most effective methods of protecting the land-based facilities from the influence of underground facilities. This method has another important advantage, which allows using it rather for stabilizing yield of buildings and structures continuing for various reasons (geological, technological, etc.), or for lifting them if the settlement has exceeded the standard value.The method involves injection of a slowly hardening compensation grouting solution of a definite viscosity, which has a mineral base (suspension), into the foundation soil of the structure, the settlement of which should be controlled or compensated.

DOI: 10.22227/1997-0935.2015.6.32-40

References
 1. Jean-Louis Valet. Kompensatsionnoe nagnetanie: tekhnologiya v real’nom vremeni [Сompensation Grouting: the Technology in Real Time]. Metro i tonneli [Underground and Tunnels]. 2002, no. 4, pp. 16—19. (In Russian)
 2. Kravchenko V.V. Issledovanie ukrepleniya gruntovogo massiva pri stroitel’stve tonneley zakrytym sposobom metodom kompensatsionnogo nagnetaniya [Study of Strengthening the Soil Mass in the Construction of Tunnels by Closed Method of Compensation Grouting]. Issledovaniya avtodorozhnykh i gorodskikh mostov i tonneley : sbornik nauchnykh trudov [Investigation of Motor Road and City Bridges and Tunnels : Collection of Scientific Works]. Moscow, MADI (GTU) Publ., 2009, pp. 20—28. (In Russian)
 3. Makovskiy L.V., Chebotarev S.V. Ogranichenie osadok poverkhnosti zemli putem kompensatsionnogo nagnetaniya pri stroitel’stve tonneley zakrytym sposobom [Limiting the Settlement of Earth Surface by Compensation Grouting during the Construction of Tunnels by Closed Method]. Transport: nauka, tekhnika, upravlenie [Transport: Science, Technology, Management]. 2000, no. 2, pp. 44—47. (In Russian)
 4. Makovskiy L.V., Kravchenko V.V. Primenenie kompensatsionnogo nagnetaniya pri stroitel’stve podzemnykh sooruzheniy v slozhnykh gradostroitel’nykh usloviyakh [The Use of Compensation Grouting in the Construction of Underground Structures in Complex Urban Conditions]. Transportnoe tonnelestroenie. Sovremennyy opyt i perspektivnye razrabotki : sbornik nauchnykh trudov [Transport Tunneling. Current Experience and Future Developments: Collection of Scientific Works]. Moscow, TsNIIS Publ., 2008, pp. 112—120. (In Russian)
 5. Makovskiy L.V., Kravchenko V.V. Opredelenie parametrov kompensatsionnogo nagnetaniya pri stroitel’stve tonneley v slozhnykh gradostroitel’nykh usloviyakh [Defining the Parameters of the Compensation Grouting for Tunnel Construction Projects in Complex Urban Conditions]. Proektirovanie avtomobil’nykh dorog : sbornik nauchnykh trudov [Automobile Road Design : Collection of Scientific Works]. Moscow, MADI (GTU) Publ., 2009, pp. 119—124. (In Russian)
 6. Merkin V.E., Vinogradov B.N., Makovskiy L.V. O normativnom obespechenii proektirovaniya gorodskikh avtotransportnykh tonneley. Tonneli XXI veka [On Regulatory Support of Urban Road Tunnels Design. Tunnels of the 21st Century]. Dorogi Rossii XXI veka [Roads of Russia of the 21st Century]. 2007, no. 2, pp. 14—19. (In Russian)
 7. Merkin V.E., Makovskiy L.V., Pankina S.F. K vyboru varianta ispolneniya avtodorozhnogo tonnelya v rayone Lefortovo [On the Choice of Design Variant of the Road Tunnel in Lefortovo]. Podzemnoe prostranstvo Mira [Underground Space of the World]. 1996, no. 4, pp. 11—14. (In Russian)
 8. Meyr R., Khayt D. Tekhnologiya kompensiruyushchego in”etsirovaniya rastvorov v grunt [Compensating Injection Technology of Solutions into the Ground]. Daydzhest zarubezhnoy informatsii [Digest of Foreign Information]. 1995, no. 2, pp. 43—52. (In Russian)
 9. Rashendorfer Yu., Zhukov V.N., Mayer K. Kompensatsionnoe nagnetanie kak sposob obespecheniya ustoychivosti zdaniy i sooruzheniy pri prokhodke tonneley: spetsial'nye sposoby rabot [Compensatory Injection as a Method Sustainability of Buildings and Structures in Tunneling: Special Working Methods]. Metro i tonneli [Underground and Tunnels]. 2008, no. 4, pp. 26—28. (In Russian)
 10. Smirnova G.O., Golubev V.G. Kompensatsionnoe nagnetanie pri prokhodke Lefortovskogo tonnelya pod Alekseevskim uchilishchem [Compensatory Injection When Driving Lefortovo Tunnel under Alekseevsky College]. Spetsial'nye sposoby rabot i materialy, ispol'zuemye pri sooruzhenii gorodskikh transportnykh tonneley : sbornik nauchnykh trudov [Special Methods of Work and Materials Used in the Construction of Transport Tunnels: Collection of Scientific Works]. Moscow, TsNIIS Publ., 2003, issue 218, pp. 120—130. (In Russian)
 11. Bezuijen A., F. van Tol. Compensation Grouting in Sand, Fractures and Compaction. Proceedings of the 14th European Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering. Rotterdam, 2007, pp. 1257—1262.
 12. Burland J.B., Standing J.R., Jardine F.M. Building Response to Tunneling. Case Studies from Construction of the Jubilee Line Extension. London, 2001, pp. 134—145. DOI: http://dx.doi.org/10.1680/brttcsfcotjlelv1pam.30176.
 13. Knitsch H. Visualization of Relevant Data for Compensation Grouting. Tunnel. 2008, no. 3, pp. 38—45.
 14. Pleithner M., Bernatzik W. A New Method of Compensating Settlement of Buildings by Injections of Cement Grout. 1953.
 15. Schweiger H.F., Falk E. Reduction of Settlements by Compensation Grouting — Numerical Studies and Experience From Lisbon Underground. Tunnels and Metropolises. Balkema, Rotterdam, 1998, pp. 1047—1052.
 16. Telford T. Sprayed Concrete Linings (NATM) for Tunnels in Soft Ground. London, 2004, pp. 10—12.

Download

Results 1 - 12 of 12