BEDDINGS AND FOUNDATIONS, SUBTERRANEAN STRUCTURES. SOIL MECHANICS

Method of calculating pilestrip foundations in case of karst hole formation

Vestnik MGSU 2/2014
 • Gotman Al'fred Leonidovich - Institute “BashNIIstroy” Doctor of Technical Sciences, Professor, Deputy Director in Science, Scientific-Research Institute “BashNIIstroy”, Institute “BashNIIstroy”, 3 Konstitutsii st., Ufa, 450064, Russian Federation; This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .
 • Magzumov Rail' Nailovich - Institute “BashNIIstroy” junior research worker, Institute “BashNIIstroy”, 3 Konstitutsii st., Ufa, 450064, Russian Federation; This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

Pages 74-83

The paper presents pile strip foundations in the areas with karst risk. The analysis of karst hole formation mechanism shows the lateral soil pressure on the piles caused by the downfallen soil on the hole rims, which transfers around the hole edges during karst hole formation. In this case, the horizontal pressure of the pile reactive force in the area of the pile connection with the raft is transferred to the raft. Pile failure at the hole boundaries will lead to the increase of the raft bearing distance above the karst hole. The inadequate raft bearing capacity can provoke the emergency situation. The existing Codes on karst protective foundations design do not contain the analysis of pile and raft horizontal pressure under the downfallen soil.The goal of this work is to develop the method of pile strip foundations analysis in the areas with karst risk in case of karst hole formation. The analysis of stress-strain state of the system “foundation soil — pile foundation” was carried out using numerical modeling in geotechnical program MIDAS GTS. As a result of numerical investigations, the diagrams of lateral soil pressure onto the piles and the raft are plotted. The pile pressure is approximated with the linear or bilinear function in dependence on geometrical dimensions of the karst hole and strength characteristics of soil that generates the horizontal pressure.In the Codes, the analysis of a pile under lateral soil pressure is given for a pile with the free end. In the problem examined, the pile head has the hinged bearing in place of the connection with the raft. In view of the given boundary data, the pile design scheme is plotted. The inner forces and displacements of the pile are determined by integrating the differential equation of a pile bending. The consistent integrations are evaluated out of the boundary conditions. The boundary values of inner forces and displacements are evaluated from the equality conditions of displacements and inner forces in the pile at the level of the hole bottom that are evaluated in turn for the upward and downward pile section. The method of pile analysis is developed in case of lateral soil pressure approximation with the linear function.The method worked out allows recalculating a pile being at the edge of the karst hole and accepting the lateral pressure of the downfallen soil on the hole edges.

DOI: 10.22227/1997-0935.2014.2.74-83

References
 1. Davletyarov D.A. Raschet koeffitsienta zhestkosti svaynogo lentochnogo fundamenta pri obrazovanii karstovogo provala [Analysis of Stiffness Ratio of a Pile Strip Foundation in Case of Karst Hole Formation]. Geotekhnicheskie problemy proektirovaniya zdaniy i sooruzheniy na karstoopasnykh territoriyakh: Trudy Rossiyskoy konferentsii s mezhdunarodnym uchastiem [Geotechnical Problems of Buildings and Structures Design in the Areas with Karst Risk]. Ufa, 2012, pp. 35—41.
 2. Ilyukhin V.A. Model'nye issledovaniya odnoryadnykh svaynykh fundamentov na vozdeystvie lokal'nogo provala v osnovanii [Model Investigations of the Influence of Local Holes in the Bed on One-row Pile Foundations]. Mekhanika gruntov: trudy NIIpromstroya [Soil Mechanics: NIIpromstroy Proceedings]. Ufa, 1986, pp. 77—90.
 3. Gotman N.Z., Gotman A.L., Davletyarov D.A. Uchet sovmestnoy raboty zdaniya i osnovaniya v raschetakh fundamentov pri obrazovanii karstovykh deformatsiy [Account for Combined Behavior of a Structure and Foundation Soil in Foundation Analysis in Case of Karst Strains Formation]. Vzaimodeystvie sooruzheniy i osnovaniy. Metody rascheta i inzhenernaya praktika: trudy Mezhdunarodnoy konferentsii po geotekhnike [Interaction of Structures and Foundation Soils. Design Methods and Engineering Practice: Proceedings of International Conference on Geotechnics]. Saint-Petersburg, 2005, vol. 2, pp. 69—75.
 4. Aderkhold G.I. Klassifikatsiya provalov i mul'd osedaniy v karstoopasnykh rayonakh Gessena. Rekomendatsii po otsenke geotekhnicheskikh riskov pri provedenii stroitel'nykh meropriyatiy [Classification of Holes and Settlements in Karst Areas of Gessen. Recommendations on Evaluation of Geotechnical Risks while Construction]. Nizhniy Novgorod, NNGASU Publ., 2010, 112 p.
 5. Tolmachev V.V., Troitskiy G.M., Khomenko V.P. Inzhenerno-stroitel'noe osvoenie zakarstovannykh territoriy [Engineering and Construction Development of Karsted Areas]. Moscow, Stroyizdat Publ., 1986, 176 p.
 6. Khomenko V.P. Karstovo-obval'nye protsessy «prostogo» tipa: polevye issledovaniya [Karst Processes of the “Simple” Type: Field Investigations]. Inzhenernaya geologiya [Engineering Geology]. Moscow, 2009, no. 4, pp. 40—48.
 7. Sorochan E.A., Tolmachev V.V. Analiz avariy sooruzheniy na zakarstovannykh territoriyakh [Analysis of Breakdowns of Structures on Karsted Areas]. Rossiyskaya geotekhnika — shag v XXI vek: Yubileynaya konferentsiya, posvyashchennaya 50-letiyu ROMGGiF [Russian Geotechnics – a Step towards the XXI-th Century: the Conference Dedicated to the 50th Anniversary of ROMGGiF]. Moscow, 2007, vol. 1, pp. 154—162.
 8. Waltham T., Bell F.G., Culshaw M.G. Sinkholes and Subsidence. Karst and Cavernous Rocks in Engineering and Construction. Chichester: Praxis Publishing Ltd., 2005, 375 p.
 9. Jin Bei Zheng, Hu Zhang, Bao Qiang Liu, Gao Liu, You Ping Fan, Shuai Hua, Dai Xing Jiang Research on Pile Foundation of Transmission Tower Stability Analysis Based on Numerical Simulation in Karst Areas. Advanced Materials Research. 2012, vol. 594—597, pp. 316—319. DOI: 10.4028/www.scientific.net/AMR.594-597.316.
 10. Sartain N.J., Lancelot F. & O’Riordan N.J., Sturt R. Design Loading of Deep Foundations Subject to Sinkhole Hazard. Proceedinf of the 17th International Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering. 2009, vol. 2, pp. 1267—1270. DOI: 10.3233/978-1-60750-031-5-1267.
 11. Gotman A.L., Magzumov R.N. Issledovanie NDS svay na granitse karstovogo provala [Investigation of Stress-strain State of Piles at the Boundary of a Karst Hole]. Vestnik grazhdanskikh inzhenerov [Proceedings of Civil Engineers]. Saint Petersburg, 2013, no. 4 (39), pp. 125—132.
 12. Rengach V.N. Shpuntovye stenki (raschet i proektirovanie) [Sheet Piling (Analysis and Design)]. Leningrad, Stroyizdat Publ., 1970, 106 p.
 13. Costopoulos S.D., Makris N. Parametric Analysis of a Prestressed Tie-back. Proceeding of the 14th European Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering. 2007, vol. 2, pp. 553—557.
 14. Mirsayapov I.T., Khasanov R.R. Eksperimental'nye issledovaniya napryazhennodeformirovannogo sostoyaniya gibkikh ograzhdeniy s rasporkoy v protsesse poetapnoy razrabotki grunta [Experimental Investigations of Stress-Strain State of Flexible Enclosures with the Brace in the Process of Step by Step Earthwork]. Izvestiya KazGASU, Osnovaniya i fundamenty, podzemnye sooruzheniya [Proceedings of KazGASU, Bases and Foundations, Underground Structures]. Kazan, 2011, no. 2 (16), pp. 129—135.
 15. Gotman A.L., Suvorov M.A. Protivoopolznevye mnogoryadnye konstruktsii iz svay [Landslide Protection Multi-row Pile Constructions]. Geotekhnicheskie problemy stroitel'stva, rekonstruktsii i vosstanovleniya nadezhnosti zdaniy i sooruzheniy: materialy Mezhdunarodnoy nauchno-tekhnichesloy konferentsii [Geotechnical Problems of Construction, Reconstruction and Rehabilitation of Buildings and Structures Reliability: Proceedings of International Scientific and Technical Conference]. Lipetsk, LGTU Publ., 2007, pp. 21—26.

Download

Results 1 - 1 of 1