ECONOMICS, MANAGEMENT AND ORGANIZATION OF CONSTRUCTION PROCESSES

Some approaches to the formation of the financialmechanism of efficient housing and utility services functioning

Vestnik MGSU 2/2014
 • Chernyshev Aleksey Valentinovich - Moscow State University of Civil Engineering (MGSU) postgraduate student, Department of Construction and Property Management, Moscow State University of Civil Engineering (MGSU), 26 Yaroslavskoe shosse, 129337, Moscow, Russian Federation; This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .
 • Butyrin Andrey Yur'evich - Moscow State University of Civil Engineering (MGSU) Doctor of Juridical Science, Professor, Department of Construction and Property Management, Moscow State University of Civil Engineering (MGSU), 26 Yaroslavskoe shosse, 129337, Moscow, Russian Federation; This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .
 • Graboviyy Kirill Petrovich - Moscow State University of Civil Engineering (MGSU) Doctor of Economical Sciences, Professor, Department of Construction and Property Management, Moscow State University of Civil Engineering (MGSU), 26 Yaroslavskoe shosse, 129337, Moscow, Russian Federation; This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

Pages 219-224

In modern market conditions the purpose of the financial mechanism formation of housing and utility services has to consist in ensuring efficient functioning of rendering services of this complex. While creating the financial mechanism of housing and utility services development, only such criteria are considered as purpose and operating principles of organizations. Thus, the main goal of this research is to establish the transparent mechanism of reflection of the price policy in housing services industry, and also the payment size control at the contents and repair of objects of housing and utility services. The financial mechanism formation has to be carried out within the principles of the finance management. Also, considering various points of view of the scientists on the quantity and essence of the principles, the authors discuss such of them, which are most specific to the sphere of housing and utility services.Many economists put as a basis of housing and utility services financial mechanism such purpose as creating favorable conditions for social development, which means compliance with the interests and requirements of the population.

DOI: 10.22227/1997-0935.2014.2.219-224

References
 1. Smolina L.F. Nauchnye aspekty razrabotki organizatsionno-ekonomicheskogo mekhanizma reformirovaniya zhilishchno-kommunal'noy politiki regionov Kraynego Severa [Scientific Aspects of Management and Economic Mechanism Development for Reforming Housing and Utility Policy of the Far North Regions]. Sbornik nauchykh trudov [Collection of Scientific Works]. Voronezh, VGURU Publ., 2005, pp. 32—38.
 2. Dmitriev A.N., Kovalev I.N., Tabunshchikov Yu.A., Shilkin N.V. Rukovodstvo po otsenke ekonomicheskoy effektivnosti investitsiy v energo-sberegayushchie meropriyatiya [Guidance for Estimating Economic Efficiency of Investments into Energy Saving Measures]. Moscow, AVOK-PRESS Publ., 2009.
 3. Kostyshak M.M. Kapital'nyy remont zhilishchnogo fonda kak element ekonomicheskoy bezopasnosti [Major Repairs of the Housing Stock as an Element of Economic Security]. Natsional'nye interesy: prioritety i bezopasnost' [National Interests: Priorities and Safety]. 2010, no. 9 (66), pp. 16—20.
 4. Rubtsov Yu.F., Khuzyagaliev A.Kh. Faktory, opredelyayushchie finansovuyu investitsionnuyu politiku v zhilishchno-kommunal'nom khozyaystve [The Factors Determining Financial Investment Policy in Housing and Utility Services]. Zhilishchnoe i kommunal'noe khozyaystvo [Housing and Utility Services]. 2009, no. 5, pp. 28—31.
 5. Rutkauskas T.K. Issledovanie konkurentnoy sredy rynka zhilishchno-kommunal'nykh uslug [Research into the Competitive Environment of the Housing and Utilities Market]. Ekonomika stroitel'stva [Construction Economics]. 2005, no. 9, pp. 11—19.
 6. Ryakhovskaya A.N., Tagi-Zade F.G. Tarifnaya politika v sfere ZhKKh v nachale XXI veka [Pricing Policy in the Sphere of Housing and Utility Services in the Beginning of the 21st Century]. Zhilishchnoe i kommunal'noe khozyaystvo [Housing and Utility Services]. 2008, no. 10, pp. 10—16.
 7. Ryakhovskaya A.N., Tagi-Zade F.G. Tarifnaya politika v zhilishchnoy sfere [Pricing Policy in the Housing Sphere]. Zhilishchnoe i kommunal'noe khozyaystvo [Housing and Utility Services]. 2009, no. 2, pp. 27—33.
 8. Simionova Yu.F. Ekonomika zhilishchno-kommunal'nogo khozyaystva [Housing and Utility Services Economy]. Rostov on Don, MarT Publ., 2004.
 9. Kruglik S.I. Investitsii v ZhKKh: vybor puti [Investments into Housing and Utility Services: Way Choice]. Natsional'nye proekty [National Projects]. 2007, no. 9, pp. 38—39.
 10. Ivanova Yu.V. Razvitie zhilishchno-kommunal'nogo kompleksa: aspekt ekonomiko-matematicheskogo modelirovaniya [Housing and Utility Complex Development: Aspect of Economic and Mathematical Modeling]. Ekonomika stroitel'stva [Construction Economy]. 2006, no. 3, pp. 2—13.
 11. Hammer M., Champy J. Reengineering the Corporation: A Manifesto for Business Revolution. N.Y., Harper Collins, 1994.
 12. Kerzner H.R. Project Management: a System Approach to Planning, Scheduling and Controlling. N.Y., 1995.
 13. Kliem R.L., Ludin I.S. Project Management Practitioner's Book. N.Y., American Management Association, 1998.

Download

Results 1 - 1 of 1